Fogalomtár

Ezen az oldalon egy olyan fogalomtárat találtok, amiben tőzsdei és programozási fogalmak is vannak. A fogalomtárat folyamatosan fogom bővíteni, de az általatok ismeretlen vagy fontosnak ítélt - innen még hiányzó - fogalmakat írjátok meg a kommentek között.

A cél az, hogy egy mindenki számára használható, kereskedéshez és megértéshez segítséget nyújtó definíciós adatbázis szülessen meg.

A használat kézenfekvő: egy-egy betűre kattintva tudjátok listázni az adatbázisban lévő fogalmakat.

A fogalmak definícióit egy részét magam fogalmaztam, de már meglévő fogalomtárakat is felhasználtam. Ezek forrását a lap alján találjátok.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
ask -  Más néven „offer”. Egy-egy tőzsdén vagy likvid piacon a legjobb eladási ajánlat árfolyama egy adott pillanatban. Egy piaci vételi megbízás ilyenkor rendszerint ezen az árszinten teljesül.
backtest -  Lásd: backteszt.
backteszt -  Egy robot visszamenőleges tesztje múltbéli adatokon. Segít az adott stratégia sikerességének megítélésében.
bar chart -  Közkedvelt módja az adatok grafikus formában történő megjelenítésének és elemzésének. A grafikon vízszintes tengelye a választott időhorizontot, a függleges tengelye az instrumentum árfolyamát jelenti.
bid -  Vételi árfolyam. Az a legmagasabb vételi árfolyam, melyet a piaci árjegyzők garantálnak, egy eladási megbízás teljesülésekor. Egy piaci áron betett eladási megbízás, általában a legmagasabb aktuális vételi árfolyamon teljesül. A vételi árfolyam általában alacsonyabb mint az eladási árfolyam.
buy szignál -  Vételi jelzés.
candlestick chart -  Japángyertya grafikon. Az árfolyamelemzés Japánból elterjedt formája, amely néhány évtizede az egész világon rendkívül népszerűvé vált. Egy átlagos gyertya testből (téglalap), valamint alsó és felső árnyékból (vonal) épül fel. A test a nyitó és záró árfolyam közötti ársávot jeleníti meg, míg az árnyékok a maximum és minimum szinteket. Ha a záró árfolyam magasabb, mint a nyitó, akkor a gyertya színe világos (fehér), ha a záró alacsonyabb, mint a nyitó, a gyertya színe sötét (fekete / üres). A japángyertyák legnagyobb előnye, hogy segítségükkel vizuálisan is bárki könnyedén megállapíthatja a legfontosabb árfolyam adatokat, a nyitó, záró, minimum, maximum értéket. A professzionális kereskedők fontos következtetést vonhatnak le a gyertya méretéből, több gyertya által meghatározott japángyertya formációból. Legnépszerűbb a napi bontású grafikon, de 1 percestől, 60 perces gyertyákon át heti és havi grafikon értelmezés is létezik. (Stocklandyard.hu)
CCI -  Alapvetően áruk árfolyam viselkedésének vizsgálatára kifejlesztett momentum típusú indikátor, amelyet Donald Lambert fejlesztett ki. Az indikátor méri a trend ersségét és az instrumentum "túlvett" és "túladott" szintjét. Bár áruféleségekre optimalizálva fejlesztették ki, az indikátor remelkül használható egyéb instrumentumokon, részvényeken, kötvényeken, stb. is.
CFD -  A CFD (Contract for Difference) egy olyan OTC (Over the Counter) ügylet, amely két piaci szereplő között jön létre az alaptermék nyitó illetve záró ára közötti tranzakcióra. A profitot illetve veszteséget a vételi illetve az eladási ár közötti különbség határozza meg.
chart -  Árfolyamadatok változásának ábrázolására használt grafikon.
csúszóstop -  Lásd: trailing stop.
CSV -  Comma Separated Values; közvetlen fordításban: "vesszővel elválasztott értékek." Magyarul egy olyan fájl, ami egy választott (pl. vessző) karakterrel elválasztott adatok sorait tartalmazza.
day trading -  Napon belüli kereskedés. Olyan rövid távú spekulációs stratégia, ahol a megnyitott pozíciók még a kereskedés hivatalos befejezése előtt zárásra kerülnek. A daytraderek gyakran néhány perces, vagy akár néhány másodperces bontású grafikonokat figyelnek és általában jelentős tőkeáttételű pozíciókat tartanak nyitva.
deposit -  Számlára helyezendő, minimálisan elvárt tőke.
divergence -  Lásd: divergencia.
divergencia -  Divergencia. Két vagy több korreláló egyenes, grafikon, vagy sorozat ellentétes irányú mozgása. Általában indikátorok és az árfolyam közötti mozgás jellemzésére használják. Pozitív divergencia: az indikátor mozgása emelkedést vetít előre, míg az árfolyam stagnál. Ekkor várhatóan az árfolyam is hamarosan elindul az emelkedés irányába. Negatív divergencia: az árfolyam még emelkedik, azonban az indikátor jelzése bearish.
doji -  Japángyertya formáció, ahol a nyitó és a záró árfolyamok közel, vagy teljesen megegyeznek. A doji bizonytalanságot, gyengülést, gyakran fordulót jelez az uralkodó trendben.
double top -  Lásd: dupla csúcs.
dupla csúcs -  Fordulós formáció, két hasonló magasságú csúcspont olyan ellenállást jelez, amellyel a piac nem tud megbirkózni és esés várható. A jelzés akkor kerül megerősítésre, hogyha a támaszt tartó mélypont alatt zár az árfolyam. A dupla csúcs ellenpárja a dupla fenék, vagy dupla mélypont.
EA -  Lásd: expert advisor.
ellenállás -  Ellenállás. Olyan árszint, ahol olyan óriási kínálat található, mely megtorpanásra készteti az árfolyamot, és az emelkedő trend csökken irányba fordul. Az ellenállás szint azt az árfolyamot jelzi, amelynek elérése esetén a befektetk többsége az árfolyam csökkenésére számít.
expert advisor -  Robot, expert, rövidítve EA. A MetaTrader platform kiegészítője. Automata kereskedési rendszerként használható.
false -  hamis
fej-váll alakzat -  Fordulós alakzat, mely három vagy több kiemelkedő csúcsból áll, és a középső csúcspont (fej), magasabban van a többi csúcshoz képest (vállak). A csúcspontok alja határozza meg a nyakvonalat, melynek letörése esetén alakul ki teljesen az alakzat.
fibonacci sorozat -  A Fibonacci számsorozat (1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,...) az előző két szám összegéből épül fel. Két szomszédos szám hányadosa közelít a 61,8%-hoz, melyet úgy is szoktak emlegetni, mint a Fibonacci korrekciós szintet.
flag -  Lásd: zászló.
FOREX -  FOReign EXchange, azaz nemzetközi devizapiac.
függvény (matematikában) -  A függvény (vagy más néven parciális leképezés) a matematika egy olyan absztrakt fogalma, mely a geometriai leképezések, elemi algebrai műveletek, folytonosan változó mennyiségek és hasonló, bemeneti értékekből egyetlen kimeneti értéket produkáló fogalmak általános leírására szolgál. (wikipedia)
függvény (programozásban) -  A programozásban a függvény (szubrutin, metódus, procedúra vagy alprogram) egy nagyobb program kódjának része, amely egy adott feladatot hajt végre, a kód többi részétől viszonylag független és többször felhasználható. (wikipedia)
fundamentális elemzés -  Fundamentális elemzés, a közgazdasági kereslet-kínálatra összpontosít, a technikai elemzést nem ismeri el.
futures -  Határidő, a jelenben kötött egy jövőbeli időpontra szóló előre rögzített tranzakció. A szerződés alapja lehet árutőzsdei termék, részvény, kötvény, deviza, részvény, index egy adott árfolyamon és egy adott időpontban. (Stocklandyard.hu)
FXT -  A MetaTrader platform backtesztekhez használt adatfájljainak kiterjesztése. A fájlban (a terminál által véletlenszerűen generálva / kézzel pontosan konvertálva) minden tick pontossággal vannak tárolva az árfolyamváltozások.
gap -  Rés. Általában hétvégén után megfigyelhető, de kvázi bármikor előfordulhat. Az előző gyertya záróárához képest nagyságrendi eltéréssel eltér a következő gyertya nyitóára.
gyertyagrafikon -  Lásd: candlestick chart.
History Center -  A MetaTrader terminálban innen töltődnek le a múltbéli adatok, melyek sokszor pontatlanok vagy hiányosak.
howto -  Közvetlen fordítása: "hogyan". Olyan leírás / segédlet, mely segítségével problémákat vagy feladatokat lehet megoldani.
HST -  A MetaTrader platform chartokhoz használt adatainak fájljainak kiterjesztése. A fájlok a megfelelő idősíkok open, high, low, close és volume értékeit tartalmazzák.
indikátor -  Indikátor. Az árfolyam grafikonból matematikai, vagy statisztikai eljárásokkal készített speciális érték, sorozat, vagy grafikon. Az indikátorok célja a jövőbeli árfolyam változások előrejelzése. Az indikátorok két csoportra bonthatók: Trendkövető indikátorok (pl. mozgóátlagok), amelyek a részvény árfolyamok és a trend állapotát reflektálják és Momentum Indikátorok (pl. RSI), amelyek a jövőbeli árfolyam mozgásokra próbálnak következtetni. (Stocklandyard.hu)
kalapács -  Egygyertyás fordulós alakzat, mely rendszerint erős esés végén tűnik fel, az árfolyam jóval a nyitó érték alá esik, majd zárásra a vevők visszanyomják a mélypont fölé, így a gyertya teste alatt hosszú alsó árnyék jelenik meg. Ha az alakzat emelkedés után tűnik fel, akkor akasztott embernek hívják.
konstans -  Előre definiált érték, melyet rendszerint a program elején állítunk be. A program futása folyamán nem változik.
követőstop -  Lásd: trailing stop.
letét -  Az a pénzmennyiség, amely egy pozíció megnyitásához és kezeléséhez szükséges. A tőkeáttét nagyságától is függ.
library -  Függvénykönyvtár.
line chart -  Vonal grafikon, vagyis a záróárfolyamok összekötéséből képzett árfolyamgörbe. Ez a fajta diagram igazán hasznos két instrumentum összehasonlításánál. Megkönnyíti a trend felismerését.
Linux -  Ingyenesen hozzáférhető, szabadon terjeszthető operációs rendszer. Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Linux
lot -  Kötésegység. A függő vagy piaci megbízás méretének megadására szolgáló mértékegység. A FOREX piacon leggyakrabban az 1 lot = 100.000 egység kondíció teljesül, azaz 1 lot EURUSD vásárlásakor - 1.55 árfolyamérték esetén - 100.000 eurót vásárolunk 155.000 dollárért.
MACD -  Moving Average Convergence / Divergence; Mozgóátlagok konvergenciája és divergenciája. Általában két mozgóátlag különbségét jelenti, a hagyományos beállítás szerint 12 és 26 naposat, illetve a különbségre sokszor még egy 9 napos mozgóátlagot is vetítenek. Mind a lendületet, mind az árfolyammal való divergenciát meg lehet belőle állapítani.
margin -  Lásd: letét.
market order -  Lásd: piaci megbízás.
MetaTrader -  A MetaQuotes nevű cég által kifejlesztett online kereskedési szoftver.
momentum -  Lendület. Egy előremutató indikátor, amely az adott értékpapír árfolyamváltozásának a lendületét méri. A túlzottan magas érték túlvettséget jele, emellett az elemzők a divergenciát is figyelik.
mozgóátlag -  Mozgóátlag. Statisztikában is használt eszköz, amely gyakran a technikai elemzésben is komoly szerepet játszik. Az elmúlt időszak megadott számú adatsorának az átlagát jelenti. Mivel kizárólag korábbi napok, hetek, hónapok, vagy akár percek adatait veszi figyelembe, lemaradó és követ indikátor. Többfajta típusa van, a leggyakoribb az egyszerű mozgóátlag (Simple Moving Average - SMA), melyben az egyes adatoknak azonos súlyuk van, de sokszor a jelenlegi vagy ehhez közeli adatoknak nagyobb súlyt adnak, például az exponenciális mozgóátlag (Exponential Moving Average) ilyen.
mql -  MetaQuotes Language. A Metatrader platformra készíthető kiegészítők C alapú programozási nyelve.
mql4 -  Az MQL programnyelv egy változata.
mql5 -  Az MQL programnyelv egy változata.
MT4 -  A "MetaTrader 4 platform" rövidítése.
OHLC -  Open, High, Low, Close - nyitóár, legmagasabb ár, legalacsonyabb ár, záróár.
oszcillátor -  Egy olyan indikátor mely a túlvett és túladott szintek megállapítására használatos. Ha az oszcillátor értéke extrém magasságokba szökik, akkor a piac túlvett, ha ez az érték extrém alacsony, akkor a piac túladott.
PHP -  Nyílt forráskódú, főleg weben használt szkriptnyelv. Valószínűleg az általad látogatott weboldalak többsége is ezen a nyelven írodott. Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/PHP Egyébként a fülöp-szigeteki peso valutakódja is egyben :)
piaci megbízás -  Ebben az esetben a befektetési szolgáltató az aktuális piaci áron fogja teljesíteni a megbízást. Egy eladás a legjobb lehetséges vételi, egy vétel pedig a legjobb lehetséges eladási árfolyamon fog teljesülni.
pip -  Klasszikus értelemben véve a pip 4 tizedesjegyen a lehető legkisebb elmozdulás. Példa: 1.0050 -ről 1.0060-ra változott az árfolyam, vagyis a piac 10 pippel emelkedett. Bővebben ebben a cikkben olvashatsz a pipről.
Pivot szintek -  A Pivot szintek támasz-ellenállás szintek, melyeket az előző napi maximum, minimum és záróár alapján számítunk ki.

A Pivot alapszintnek a következő képlet végeredményét tekintjük:

Pivot szint = (előző napi minimum + előző napi maximum + előző napi záróár) / 3

További vonalak is számolhatóak, melyek a Pivot szint alatt és felett helyezkednek el.

R1 szint = (2 * Pivot szint) - előző napi minimum
S1 szint = (2 * Pivot szint) - előző napi maximum

R2 szint = Pivot szint + (előző napi maximum - előző napi minimum)
S2 szint = Pivot szint - (előző napi maximum - előző napi minimum)

R3 szint = előző napi maximum + 2 * (Pivot szint - előző napi minimum)
S3 szint = előző napi minimum - 2 * (előző napi maximum - Pivot szint)


Természetesen további Pivot szinteket is ki lehet számítani (S4, R4, stb.)

A MidPivot szintek az egyes Pivot szintek közötti matematikai közepet jelentik.

Léteznek eltérő Pivot számítási formulák is, sőt lehet akár heti vagy havi Pivot szinteket használni: ebben az esetben nem az előző napi, hanem az előző heti minimum, maximum és záróár képezi a számítási alapot.
platform -  Előre meghatározott jellemzőkkel rendelkező szoftverkörnyezet.
point -  Az adott instrumentumon a lehető legkisebb elmozdulás értéke.
queue -  Lásd: tár.
range -  Lásd: sáv.
Range gyertyák -  A méret itt is ugyanúgy fix ahogyan a Renko gyertyáknál, csakhogy itt a high-low közötti méretre utal. A nyitóár mindig az előző gyertya close ára alatt/felett van egy ponttal. Egy gyertya addig nem fejeződik be, ameddig a kívánt high-low közötti méret nincs meg. A Range gyertya relatíve friss találmány, 1993-ban találta ki egy brazil kereskedő, Vicente M. Nicolellis.
Renko gyertya -  A Renko chart gyertyái távolságalapú gyertyák, ahol Te adod meg az adott távolságot, és gyertya csak akkor fejeződik be ha az árfolyam túllépte ezt a távolságot valamely irányba. Nincsenek high/low értékek (illetve vannak, csak az open-close értékkel megegyezőek). A Renko gyertyákat japán kereskedők találták több száz évvel ezelőtt, a japán renga (tégla) szó alapján.
resistance -  Lásd: ellenállás.
retracement -  Korrekció. Emelkedő trenden belüli alacsony forgalmú süllyedés, illetve süllyedő trenden belüli alacsony forgalmú emelkedés. A korrekció mértéke az előző mozgás egy- illetve kétharmada között mozoghat.
risk/reward ratio -  Hozam és kockázat arány. A potenciális, vagy elvárt nyereség és a várható kockázat hányadosa. Ha egy részvényt 100 Ft értékben megvásárolunk és valószínűsítjük, hogy 120-ig emelkedik, a stoploss pedig 90 Ft-os szinten van, akkor a hozam-kockázat arány 20:10, azaz 2:1 arányú. A potenciális kockázat a belépési pont és a stoploss, vagy támasz szintek távolsága, míg a várható nyereség az egy közeli ellenállás, vagy célár különbsége.
RSI -  Relative Strength Index. Az egyik legnépszerűbb oszcillátort Wellew Wilder Jr. fejlesztette ki. A túlvett és túladott szinteket jelző indikátor 0 és 100 közötti értékeket vehet fel, 70 felett túlvett, 30 alatt túladott az instrumentum árfolyama. Ha az indikátor 70 felett, illetve 30 alatt tartózkodik és divergencia jelei fedezhetőek fel a grafikonon, akkor hamarosan a fennálló trend irányának megfordulására kell felkészülni.
sáv -  A maximum és minimum érték közötti távolság egy adott időperiódus alatt. Például a napi kereskedési sáv egyenlő a napi maximum és a napi minimum közötti különbséggel.
script -  Egyszerű vagy összetett utasításokat tartalmazó, programszerűen működő állomány.
sell szignál -  Eladási jelzés.
short -  Short ügylet. Ennek keretében árfolyamesésre spekulálunk, mert először adjuk el az értékpapírt, és utána reményeink szerint szeretnénk olcsóbban visszavásárolni. Ahhoz, hogy olyan részvényt adjunk el, ami nincs a birtokunkban, kölcsön kell kérni rendszerint brókercégektől vagy elszámolóházaktól. Magyarul néha rövidre eladásként is emlegetik.
slippage -  Csúszás. A Metatrader platformon az a pontban megadott szám, amely a pozíció nyitása során megengedhető maximális csúszást mutatja meg. Egy 1.0030 -as árfolyamon indított pozíciónyitás 3-as slippage esetén 3 * 0.0001, azaz 0.0003 csúszást engedélyez. Az elfogadott árak így 1.0027-től 1.0033-ig terjednek - ezen a két értéken belül a bróker bármilyen árértéken kötni fog nekünk.
spread -  Vételi-eladási árfolyamkülönbség;a bróker haszna
stochastic oszcillátor -  Ezen indikátor a túlvett/túladott mutatók kategóriájába tartozik. Az értéke 0 és 100 között ingadozik, attól függően, hogy az árfolyam a beállított időszak maximuma és minimuma között milyen helyzetben van. Minél magasabb, annál valószínűbb a túlvett állapot, amennyiben azt más indikátorok is alátámasztják és nincs egyértelmű trend. Minél alacsonyabb, annál valószínűbb a túladott állapot, amennyiben azt más indikátorok is alátámasztják és nincs egyértelmű trend.
stop level -  Lásd: stop szint.
stop szint -  Az a bróker által megadott távolság, amely alapján jövőbeli (pending) megbízásokat illetve bármilyen megbízás StopLoss és TakeProfit értékét beállíthatjuk az aktuális árfolyamhoz képest. Ha a stop szint 5 pip, akkor egy 1.0010 árfolyamon nyitott pozíciónak - a nyitás pillanatában! - a legközelebbi stoploss értéke 1.0005, a legközelebbi takeprofit értéke 1.0015 lehet. Ez a két árfolyamérték lehet a pending megbízások legközelebbi megadott árértéke is. A robotoknál ez a stop szint áthidalható, mert a robot nem csak megbízással, hanem piacon is tud zárni. Ezutóbbi ahhoz hasonló, mint amikor "kézzel" belenyúlunk a kereskedésbe és lezárjuk a pozíciókat. Természetesen megbízás alapú kötéseknél a robot sem tudja kijátszani a stop szintet.
stoploss -  StopLoss vagy stop megbízás. Vétel esetén a megadott árszinten vagy afelett, eladás esetén a megadott árszinten vagy az alatt teljesül a megbízás. Általában a kockázat csökkentésére alkalmazzák.
súlyozott átlag -  A mozgóátlag egyik fajtája, a legutolsó adatokat nagyobb hangsúllyal veszi figyelembe.
support -  Lásd: támasz.
szkript -  Egyszerű vagy összetett utasításokat tartalmazó, programszerűen működő állomány.
támasz -  Olyan árfolyamszint, amelynél a jellemzően komoly vételi érdeklődés van, emiatt pszichológiai oldalról is fontos, és lefelé nehezebben megy az árfolyam.
tár -  Tárolt adatok sora. Az adatokat sorban vagy közvetlenül olvashatjuk ki.
technikai elemzés -  A piaci mozgásokat elemzi, többnyire az árfolyamok grafikonjain keresztül. Eszközei között szerepel a forgalom és a nyitott kötésállomány elemzése. Főként a vizuális elemzésre támaszkodik.
tick -  Bejövő áradat, árváltozás.
ticksize -  Az adott instrumentumon az árfolyamok közti minimum elmozdul elmozdulás értéke. Pl. ezüst esetén a ticksize 0.05, így az árfolyamok 1.05, 1.10, 1.15 szerint alakulnak.
tickvalue -  Megmutatja, hogy 1 lot méretű pozícióval mekkora összeget kereshetünk 1 pont elmozdulás alatt - számlánk devizanemében kifejezve.
tipikus ár -  A maximális ár, minimális ár és záró ár átlaga.
trailing stop -  Csúszó-küszöb megbízás, long pozíció esetén az aktuális ár alatt helyezkedik el és az árak emelkedésével megfelelően emelkedik a stop szint is, amikor az árfolyam esik a stop megbízás védi a befektetőt. Short pozíciónál a trailing stop az árfolyam felett kerül elhelyezésre és az árak csökkenésével lejjebb csúszik.
trend -  Egyirányú árfolyammozgás, egyre emelkedő csúcspontok utalnak emelkedő trendre, míg egyre csökkenő aljpontok fejezik ki a csökkenő trendet. Kereskedési csatornaként értelmezhető, ha a csúcspontokat és aljpontokat vízszintes vonallal lehet összekötni. (Stocklandyard.hu)
trendvonal -  Egyenes vonal, melyet emelkedő trendnél az aljpontok összekötésével, csökkenő trendnél pedig a tetőpontok összekötésével lehet megkapni. A trendvonal áttörése általában trendfordulót jelent.
true -  igaz
tutorial -  Segédlet, oktatóanyag.
typical price -  Lásd: Tipikus ár.
unix timestamp -  Lásd: UNIX-idő.
UNIX-idő -  A Unix-idő vagy POSIX idő a számítástechnikában a UTC szerinti 1970. január 1. éjfél óta eltelt másodpercek száma, a szökőmásodperceket nem számolva. (wikipedia)
volatilitás -  Mérési eszköz, mely az árfolyamváltozást méri egy adott időszakra. Általában százalékban kerül meghatározásra és a szórás statisztikai mutatóból kerül kiszámításra. Minél volatilisebb egy részvény, annál többet nyerhet (veszthet) rajta a befektető.
volume -  MT4-ben az árváltozások száma, egyébként a kereskedési forgalom nagysága egy adott gyertyában/tickben
vonalgrafikon -  Lásd: line chart.
weighted average -  Lásd: Súlyozott átlag
zászló -  A trend folytatódására utaló alakzat, amely kialakulása három hétnél kevesebb ideig tart. A sávszerű alakzat a fennálló trenddel ellentétesen alakul ki és egy átmeneti megállást jelent az árfolyamok dinamikus mozgásában. Informatikai értelemben gyakorlatilag jelzőt jelent.

Források:
Bridge Wealth Management - Technikai elemzés szakmai szótár

Oszd meg, ha hasznosnak találtad!

2 hozzászólás a(z) “Fogalomtár” bejegyzéshez

    • Nem értem pontosan, hogy mivel kapcsolatos a kérdésed.

      Ez a blog robotokkal és azok programozásával foglalkozik, ha ehhez kapcsolódik a kérdésed akkor megpróbálok segíteni. Ehhez írd le bővebben, hogy mi a konkrét kérdésed.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!