Ezzel a tőzsdei adózás útmutatóval az a célom, hogy átfogó képet kaphass arról, hogyan kell adózni a magyarországi szabályok szerint az online kereskedés során szerzett jövedelem után, származzon az tőzsdei, forex vagy kripto ügyletekből.

Kifejtek néhány alapvetést, amely sokak számára nem biztos, hogy egyértelmű. A könnyebb érthetőség kedvéért igyekszem a lehető legegyszerűbben fogalmazni és kerülni a hivatalos zsargont. Ez a bejegyzés egy ingyenes anyag, én nem vagyok könyvelő vagy adószakértő, így pontatlanságokat tartalmazhat. Ha ilyesmibe botlanál, kérlek jelezd!

Kit érintenek a tőzsdei adózás szabályai?

Mindenkit, aki magyarországi adóilletőségű, és az online kereskedésből származik jövedelme. Ez magában foglalja a tőzsdén, devizapiacon vagy kriptotőzsdén végrehajtott tranzakciókat, a részvényeladásból és osztalékból származó bevételeket.

Azoknak, akik brókercégen vagy pénzintézeten keresztül kereskednek és fektetnek be, a törvény szerint szintén adót kell fizetniük a nyereségük után. Fontos megjegyezni, hogy a tőkepiaci ügyletekből származó nyereségeket be kell vallani, és a közterhet meg kell fizetni függetlenül attól, hogy a nyereséget kiveszed-e a kereskedési számláról vagy sem.

Az adófizetésre kötelezett személy az, akinek a nevére szól a számla, amelyen hozam keletkezett.

Milyen kereskedési szoftverek érintettek?

Mindegyik. Teljesen mindegy, hogy MetaTrader 4, MetaTrader 5, NinjaTrader, Sierra Charts, cTrader, Revolut, Plus500 vagy éppen eToro platformokon kereskedsz, a lényeg ugyanis nem a platform, hanem a lezárult tranzakciók által realizált nettó eredmény.

Hol kell feltüntetni a kereskedés során realizált eredményeket?

A személyi jövedelemadó bevallásban. Ehhez a pontos szabályokat az SZJA törvény határozza meg a 67/A, valamint a 102-es paragrafusban.

Milyen időszakot kell vizsgálni, és mikor kell beadni a bevallást?

Minden adóbevallásban egyetlen adóév eseményei alapján kerül megállapításra a fizetendő személyi jövedelemadó. A leggyakrabban mindig az előző adóévről adjuk be a bevallásunkat május 20-ig.

Ritkább esetben előfordul, hogy korábbi adóévről nyilatkozunk az adóhatóságnak, hiszen bármikor lehetőség van a korábbi évek bevallásainak javítására vagy pótlására is az elévülési határidőn belül, ha szükséges. Az elévülés öt év, vagyis 2023-ban a 2022-es adóéven kívül a 2021-es, a 2020-as, a 2019-es, a 2018-as és a 2017-es adóévről nyújthatunk be bevallást.

Milyen kategóriákba sorolhatók a kereskedés során elért eredmények?

 • Ellenőrzött Tőkepiaci Ügylet (ETÜ)
 • Árfolyamnyereség
 • Osztalék
 • Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet

Mekkora mértékű adó terheli a tőzsdei kereskedés során realizált nyereséget?

Az alapvető SZJA adókulcs 15%, illetve egyes kategóriáknál SZOCHO fizetési kötelezettség merülhet fel.

Az Ellenőrzött Tőkepiaci Ügyletből (ETÜ) származó jövedelem

Az ETÜ olyan, jellemzően pénzügyi elszámolással záródó ügylet, amelyet egy szolgáltatás keretében devizára/valutára, árura, vagy pénzügyi eszközre kötünk. Fontos, hogy nem lehet szó csereügyletről, illetve nem lehet szó olyan ügyletről, amely során a szerződő felek a szokásos piaci értéktől (ártól) lényegesen eltérő áron szerződnek egymás között, ilyenek például az áron alul kötött spekulatív ügyletek.

Az adó mértéke 15%, az adókiegyenlítés lehetséges, szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség pedig nincs. Az ügylet megnyitásával közvetlenül összefüggő költségekkel (kamat, jutalék) csökkenthető az adóalap. 2016 óta az ügylet eredményében figyelembe nem vett járulékos költségként az ún. közvetett költségek is figyelembe vehetők (ilyen pl. a számlavezetés díja).

Ebbe a kategóriába tartoznak például az EU országokban, Izlandon, Lichtensteinben, Norvégiában felügyelt brókercégeknél kötött ügyletek, de ide esnek az Ausztráliában vagy Svájcban működő cégeknél kötött ügyletek is.

Nem tartozhatnak ide például új-zélandi vagy jordán felügyelet alatt működő cégeknél kötött ügyletek, mivel sem Új-Zélandnak, sem Jordániának nincsen Magyarországgal kettős adóztatást elkerülő egyezménye.

Ellenőrzött Tőkepiaci Ügyletnek minősül egy ügylet, ha:

 • A brókercég EGT-államban* szabályozott, vagy ha nem EGT-államban szabályozott, akkor az adott állammal van Magyarországnak kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, illetve

 • a szabályozó felügyeleti hatóság és az MNB** közötti információcsere biztosított.

* EGT= Európai Gazdasági Térség
** MNB = Magyar Nemzeti Bank

Magyarország EGT térségbeli országokkal megkötött kettős adóztatást elkerülő egyezményei az EU weboldalán is megtalálhatók, sajnos az EU-n kívüli országok esetében nem találtam hiteles forrást.

Ebbe a kategóriába akkor sorolhatod a kereskedéseidből származó eredményt, ha a brókercégedet megtalálod a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti listájában, vagy ha teljesíti a kettős adóztatást elkerülő egyezményt, és a két felügyelő hatóság között fennálló információcserével kapcsolatos elvárást.

Megjegyzés: a listában csupán akkor lesz benne egy cég ha magyar, vagy ha EU-s ország felügyeleténél rendelkezik engedéllyel.

Könyvelés-szakmai álláspont az, hogy az adóbevallás elkészítésekor a szigorúbb szabály szerint érdemes kalkulálni, majd a bevallás kapcsán véleményt kérni a NAV-tól. A NAV szakvéleménye alapján az SZJA bevallást is lehet majd korrigálni.

És hogy miért nagyon fontos ez? Azért, mert a később tárgyalt adókiegyenlítés és a  szocho szempontjából nagyon nem mindegy, hogy melyik kategóriába esünk. Célszerű olyan cégnél kereskedni, ahol a megkötött ügyletek ETÜ kategóriába esnek.

Az árfolyamnyereségből származó jövedelem

Ebbe a kategóriába tartozik az értékpapír átruházásakor az eladási árnak az a része (jövedelem), amely meghaladja a bekerülési értéket és a kapcsolódó költségeket (összes levonható költség).

Árfolyamnyereségből származó jövedelem – jellemzően offshore befektetési szolgáltatóknál – az értékpapír átruházásával megszerzett bevételnek az a része, amely meghaladja az értékpapír megszerzésére fordított összeg és a járulékos költségek együttes összegét.

Az ügyleteket külön-külön kell értékelni, a nyereségek és veszteségek nem vonhatók össze. A nyereséges ügyleteknél az adó mértéke 15%, az adókiegyenlítés nem lehetséges, és szociális hozzájárulás fizetési kötelezettség van. Az ügylet megnyitásával közvetlenül összefüggő költségekkel csökkenthető az adóalap.

A leggyakoribb dolgok, amelyek értékpapírnak minősülnek:

 • részvények,
 • üzletrészek,
 • nem ellenőrzött tőkepiaci ügyletek.

Emiatt lényeges az is, hogy a brókercég, ahol például a CFD ügyleteidet kötöd, ellenőrzött tőkepiacnak számítson. Ha ez nem így van, nagyságrendekkel rosszabb feltételű adózás vonatkozik az ilyen szolgáltatóknál kötött ügyletekre. A kisebbik probléma, hogy szocho-t, azaz szociális hozzájárulást kell fizetni, amely 13%. A szocho alapjába tartozó jövedelmek plafonértéke legfeljebb a minimálbér huszonnégyszerese. A nagyobbik, hogy nem alkalmazható az adókiegyenlítés, azaz az összes megtermelt profit után adózni kell, akkor is, ha azt már az éven belül elveszítettük a további kereskedések során.

Az adóalapot (jövedelmet) úgy kapjuk meg, ha a bevételből levonjuk a összes költséget. Ilyen költség pl. az értékpapír megszerzésére fordított összeg és a kapcsolódó járulékos költségek: megszerzéshez, tartáshoz, eladáshoz kapcsolódó jutalékok.

Osztalékból származó jövedelem

Ide tartozik, ha például tulajdonrészünk van egy vállalkozásban (pl. részvény, üzletrész), és erre való tekintettel osztalékot kapunk. Az osztalék teljes egésze jövedelem, költségekkel nem csökkenthető.

Az adó mértéke 15%, az adókiegyenlítés nem lehetséges, szociális hozzájárulási fizetési kötelezettség bizonyos esetekben van, más esetekben nincs. Pl. EGT-államok tőzsdéin vásárolt részvények osztaléka után csak 15% SZJA-t kell fizetni, míg egyéb (pl. amerikai) részvények után a 15% SZJA mellett a 13% szocho fizetési kötelezettség is fennáll.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem

Ide tartozik a kriptovalutákkal történő kereskedés és a bányászat is.

Lényeges, hogy

 • adómentes az ügylet, amíg kripto eszközt kripto eszközre váltunk, például ETH-t BTC-re, viszont

 • adóköteles az ügylet, amikor kripto eszközt fiat pénzre váltunk, például ETH-t vagy BTC-t USD-re.

Fiat pénznek számít az összes klasszikus devizanem (EUR, USD, HUF stb).

Az adó mértéke 15%, az adókiegyenlítés lehetséges, szociális hozzájárulási fizetési kötelezettség nincs. Néhány speciális szabály (pl. adómentesség, kripto bányászat, kripto valutában történő vásárlással szerzett javak adózása) is vonatkozik erre a kategóriára, amelyeket A tőzsdei és kripto adózás hogyanja PDF-ben foglaltam össze.

A kripto kategóriára is igaz, hogy mindenképpen célszerű bevallanod a veszteséges évek eredményét is, hogy később felhasználhasd az adókiegyenlítéshez!

Az adó minimalizálása az adókiegyenlítés segítségével

Sokan nem tudják, de rendkívül lényeges, hogy akkor is érdemes bevallani az előző adóév eredményét, ha veszteséget realizáltunk. Ennek az adókiegyenlítés szempontjából van jelentősége, amely az ETÜ, illetve a kripto ügyletek esetén alkalmazható.

Az adókiegyenlítés lényege, hogy összesen három egymást követő évben (a bevallás adóévében, illetve a kettő azt megelőzőben) realizált nyereségek és veszteségek szembeállíthatók egymással, így akár jelentősen csökkenthető a fizetendő adó. Ha ugyanis a 2022-es adóévben hatalmas nyereséget realizáltunk, de 2021 és 2020 során veszteségeink voltak, ezeket szembeállítva a 2022-es nyereségünkkel, a 2023-ban NAV-hoz beküldött bevallásunk alapján kevesebb adót kell fizetnünk.

Tipp: nem probléma az sem, ha korábbi SZJA bevallásaidban nem nyilatkoztál a veszteségeidről, ezt pótlólag megteheted egy javító bevallással.

Példa

Péter évek óta különböző tőzsdei ügyleteket köt ETÜ kategóriában. 2020-ban és 2021-ben sajnos még nem ért el nyereséget, annál inkább voltak viszont veszteségei (300 000 és 600 000 Ft). Péter mindkét évben ezen veszteségeit, előre gondolkodva, szerepeltette az SZJA bevallás megfelelő mezőiben.

2022-ben Péter nyereséget (1 300 000 Ft) ért el.

Az előregondolkodás biztosítja számára a lehetőséget arra, hogy a 2023-ban beküldendő SZJA bevallásában szembeállíthassa a 2022-es évben elért nagyobb nyereséget a korábbi évek veszteségeivel. Vagyis az adókiegyenlítésnek köszönhetően kevesebb adót kell fizetnie.

Év Adóalap Adó mértéke SZJA
2020 -300 000 Ft 15% -45 000 Ft
2021 -600 000 Ft 15% -90 000 Ft
2022 1 300 000 Ft 15% +195 000 Ft
Összesen 65 000 Ft

Ha nem lenne előző évekről hozott veszteség, vagy azok bevallásával Péter az előző években nem foglalkozott volna, akkor most 195.000 Ft lenne a fizetendő adója. Mivel korábban veszteségeit is bevallotta, így azok 15%-ával csökkenteni tudja az idei befizetendő adóját.

Hogy néz ki ez a gyakorlatban?

Az adóhivatal nyomtatványának erre vonatkozó lapján Péter beírja az előző táblázat értékeit a következő módon. Szerepelteti a 2022. évi nyereség adóját, de nem feledkezik meg az előző évek veszteségeiről sem. A korábbi évek veszteségeinek adóját beírja a további sorokba, majd ezután összesíti az adókiegyenlítésre jogosító összegeket, ami automatikusan átkerül az SZJA bevallás egy másik lapjára, ahol a fizetendő/visszaigénylendő adó szerepel.

Visszaigényelhető adó akkor szerepelhet, ha már a korábbi évek nyeresége után adót fizetett be, de később (3 adóéven belül) vesztesége lesz. Ekkor is „kiegyenlíti az adót”, és a többletet visszaigényelheti az adóhatóságtól.

Világosan látszik, hogy Péternek 2022-es nyeresége után csupán 60.000 Ft SZJA-t kell fizetnie.

Részletes példákkal és magyarázatokkal együtt bővebb leírást találsz A tőzsdei és kripto adózás hogyanja PDF-ben!

Mindent át kell számítani forintra

Ha a kereskedés forinttól eltérő devizanemben folyik, az év végi adóbevalláshoz azt forintosítanunk kell, ugyanis az SZJA bevallásban forintösszegeket kell szerepeltetnünk. ETÜ-nél, árfolyamnyereségnél és osztaléknál az adóbevallás alapját képező számlatörténeteket ki kell egészítenünk oly módon, hogy a lezárt ügyleteket vesszük figyelembe, és azok eredményét a lezárás napján érvényes hivatalos MNB árfolyamon átszámítjuk forintra. Végül ezeket szummázva kapjuk meg az éves összesített nyereséget/veszteséget.

Kripto esetén mindig a Fiat pénzre való váltás pillanata a mérvadó. A forinttól eltérő Fiat devizanemben nyilvántartott összegeket MNB árfolyamon át kell váltani. Kriptovalutáról Fiat pénzre váltás során az adott devizanem és a HUF közti MNB árfolyam alkalmazható, akárcsak a többi kategóriánál.

Nézd meg a Trader Klub HU-TAX elnevezésű csomagját is, amelyben olyan eszközöket találsz, amelyek automatizálják az exportálást és a forintra váltást!

Adó: levonás vagy befizetés?

Kategóriától függően előfordulhat, hogy a nyereség után keletkező adót már a pénzügyi szolgáltató (brókercég, kereskedőház) levonja. Ez jellemzően a részvények és osztalékok esetében fordulhat elő, a többi kategória esetén saját bevallásaink alapján magunknak kell utólag megfizetni az adót.

 • Belföldi számlavezető: A kifizetőnek minősülő befektetési szolgáltató az adóévet követő év január 31-ig – a magánszemély nevének, adóazonosító számának feltüntetésével – a ’K86-os nyomtatványon adatot szolgáltat az állami adóhatósághoz a magánszemély adóévben megvalósult ügyleteiben megszerzett bevételek összegéről.

 • Külföldi számlavezető: A jövedelmet és az adót a külföldi befektetési szolgáltató által kiadott igazolás alapján a magánszemélynek kell megállapítani és megfizetni, az ügyleti ráfordítást saját nyilvántartása, vagy az ellenőrzött tőkepiaci ügylet(ek)ről a befektetési szolgáltató által kiállított bizonylatok (teljesítés-igazolások) alapján állapítja meg.

Az ügyletek kapcsán az adóévben közvetlenül felmerült költségekkel az adó alapja csökkenthető. Ide kapcsolódhat a jutalék és a kamat, valamint az ügyletek eredményében figyelembe nem vett járulékos költségekként a beszerzéshez és az értékesítéshez, illetve a pozíció nyitásához és zárásához közvetlenül nem kapcsolódó költségek, így például a számlavezetési díj.

Milyen nyilvántartást és igazolást vár el a NAV?

Nagyon lényeges, hogy mindenképpen rendelkezz egy saját nyilvántartással, amely az összes ügyletedet és azok költségeit is tartalmazza. Az adóbevalláshoz ezt nem szükséges csatolni (nincs is rá lehetőség), de a bevallást követő 5 évben bármikor kérheti tőled az adóhatóság. Most ennek a nyilvántartásnak a létrehozásához nyújtok egy kis segítséget.

Tegyük fel, hogy az előző adóévben volt 100 lezárt ügyleted. Az ügyletek egy része a „Szuper Bróker” nevű brókercégnél forint alapú számlán, a másik része pedig az „EGT bróker” nevű brókercégnél, dollár és euró alapú számlán realizálódott.

Célszerű egy közös Excel táblázatot létrehozni, amely összesítve, illetve brókercégenként (vagy számlánként) is tartalmazza a kereskedéseidet és azok részösszegét.

Csekklista a nyilvántartás létrehozásához

 • 1
  Kimutatások exportálása a brókercég felületéről
 • 2
  Az ügyletkötésekkel kapcsolatban felmerült költségek különválasztása
 • 3
  Forintra váltás
 • 4
  Részeredmény képzése
 • 5
  Eredmények összesítése
 • 6
  Adókiegyenlítés alkalmazása (ha az előző két adóbevallásodban veszteséget tüntettél fel)

Az 1-4. lépést számlánként kell elvégezned úgy, hogy minden ügyletet külön kezelsz. A teendőket A tőzsdei és kripto adózás hogyanja PDF-ben részletezzük.

Készítettem továbbá egy HU-TAX nevű terméket, amely leveszi a válladról a munka nagy részét. A HU-TAX Mindent Bele! csomag tartalmaz egy MetaTrader 4-es és MetaTrader 5-ös expertet, amely a megadott dátumtartományban Excel által olvasható formátumba (CSV) exportálja az ügyletek összes fontos adatát, ráadásul automatikusan átváltja azokat forintra is a megfelelő árfolyamok alkalmazásával.

Amennyiben pedig más platformot használsz (pl. NinjaTrader, eToro, Sierra Charts stb.), akkor is nézz rá a termékünkre, mert egy univerzális Excel táblázatot is készítettem a gyors forintra váltás megoldásához. Utóbbi külön is megvásárolható.

Hogyan adható be SZJA bevallás?

Három módon:

 • eSZJA weboldalon keresztül,
 • ÁNYK szoftveren keresztül,
 • papíralapon.

Az eSZJA weboldalon keresztül

Az adóhatóság minden magyar állampolgár számára elkészít egy tervezetet, amely ügyfélkapus bejelentkezést követően érhető el. A bevallást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján készíti el, amelyeket mindenképpen át kell vizsgálni és ki kell bővíteni.

Az eSZJA bevezetése során kötelezővé tették a hazai befektetési szolgáltatók részére, hogy a NAV felé adatot szolgáltassanak a náluk bonyolított ügyletekről. Így vált lehetővé, hogy nem csak önadózással tudjuk adóbevallásunkat elkészíteni, hanem az eSZJA felületen a NAV szinte tálcán kínálja nekünk az adatokat. Saját érdekünkben azonban ezt minden esetben ellenőrizzük, és ha szükséges, tegyük meg a megfelelő kiegészítéseket!

Ha mindenben egyeznek a NAV által felkínált összegek, akkor csak simán az elfogadás gombra kell nyomni, és el is megy a bevallás. Ha más is bele kell, hogy kerüljön, akkor be kell írni és úgy elküldeni.

ÁNYK szoftveren keresztül

Az ÁNYK az Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogram rövidítése. A kitöltést nulláról kell elvégezni, itt semmilyen adat nem áll rendelkezésünkre automatikusan, viszont a szoftver segít kizárni az alapvető hibákat a betáplált információk ellenőrzésével.

A benyújtáshoz a szoftver és az adóév SZJA dokumentumának letöltésén túl szükséges egy ügyfélkapus hozzáférés is.

Véleményem szerint mindenképpen ajánlott olyan könyvelő segítségét igénybe venni, aki otthon van az online kereskedés során realizált jövedelmek témájában. Az útmutató végén ajánlást adok.

Papíralapon

Amennyiben nincsen ügyfélkapus regisztrációd, marad ez a megoldás. Ugyanazon a dokumentumon kell beadnod a bevallást, mint amelyet digitális formában betölthetsz az ÁNYK szoftverbe.

Mit tegyél, ha elakadtál?

Több lehetőséged is van!

 • HU-TAX csomag

  Nézd meg a Trader Klub oldalán a HU-TAX csomagot, amelyben az univerzális Excel forintosító táblázaton felül MetaTrader 4 és 5 platformokhoz használható exportáló expertet is találsz. Használatukat videós bemutató segíti, ráadásul külön videót készítettünk az SZJA bevallás beadásáról is.

 • A tőzsdei és kripto adózás hogyanja PDF

  Ennek az útmutatónak a részletesebb kifejtését megtalálod egy PDF anyagban.

 • Tőzsdei adózás webinárium

  Figyelmedbe ajánlom a Trader Klub utolsó, 2022-es adózási webináriumát is.

 • Segítségkérés könyvelőtől

  Kérj személyre szabott segítséget egy szakembertől! Jó szívvel ajánlom Grolmusz Krisztina mérlegképes könyvelőt. Évek óta rendszeres vendég az adózással kapcsolatos Trader Klub webináriumainkon (2022, 2021, 2019), illetve ő az, aki ellenőrizte ennek az útmutatónak a tartalmát is.

  Grolmusz Krisztina

  Grolmusz Krisztina, Irodakukac Kft.

  Telefon: +36 30 992 96 26

  E-mail: kriszti@irodakukac.hu

Korábbi tartalmaim a témában

Az elmúlt években több cikket is publikáltam a témában. Ezek már nem érhetők el, mivel a bennük lévő információk egy része már idejétmúlttá vált, és a jelenlegi útmutató frissített tartalma kiváltja őket.

A korábbi posztokra érkezett kommenteket örökítettem ehhez az útmutatóhoz, mindössze a blogposztok címeit és közzétételük időpontját őrzöm meg az utókornak.

 • Pár gondolat a hozamból szerzett jövedelem magyarországi adózásáról (2013. augusztus 27.)

 • Hozam utáni adózás 2017-ben (2017. február 8.)

 • Tudnivalók az SZJA bevallásról – 1. rész: ETÜ és árfolyamnyereség (2018. április 6.)

 • Tudnivalók az SZJA bevallásról – 2. rész: adókiegyenlítési példák (2018. április 9.)

Függelék

Adóilletőség

Az adóilletőség azt az országot határozza meg, amelyben az állampolgár adózni fog. Első körben az adott ország belső jogszabálya állapítja meg, hogy az adott ország kit tekint ott illetőséggel rendelkező személynek. Ennek alapja lehet az állampolgárság, az állandó lakhely, a szokásos tartózkodási hely, a letelepedési engedély, illetve számos egyéb tényező. Ha pedig valaki több országban is illetőségűnek minősül a belső szabályok szerint, úgy a kettős adóztatási egyezmények lépcsőzetes szabályai mondják ki, hogy mely ország tarthatja meg az illetőség szerinti adóztatás lehetőségét. (Forrás)

Adóalap

Bevételek, nyereségek összege, amelyek után adózni szükséges.

Adóév

Az adóév az az időszak, amely során megszerzett jövedelmekről és kiadásokról nyilatkozunk. Minden év január 1-jén kezdődik és ugyanazon év december 31-én ér véget. Ez azt jelenti, hogy a magyar adóbevallás benyújtásakor e két időpont között keletkezett jövedelmet vagy felmerült kiadást kell bevallani.

Adókiegyenlítés

Összesen 3 adóév viszonylatában a befektető/adózó a veszteségeit és a nyereségeit szembeállíthatja egymással, és csak a különbözet után kell adóznia (ha az nyereség).

ÁNYK

Általános Nyomtatvány-kitöltő Keretprogram. Különböző hivatalos dokumentumok kitöltéséhez (és digitális beadásához) használható.

Árfolyamnyereség

Ebbe a kategóriába tartozik az értékpapír átruházásakor az eladási árnak az a része, amely meghaladja a bekerülési értéket és a kapcsolódó költségeket. Ide tartozik a részvények, az üzletrészek és a nem ellenőrzött tőkepiaci ügyletek után realizált nyereség.

EGT

Európai Gazdasági Térség, melynek tagja az Európai Unió összes tagállama, valamint Izland, Lichtenstein és Norvégia.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet (ETÜ)

Olyan, jellemzően pénzügyi elszámolással záródó ügylet, amelyet egy szolgáltatás keretében devizára/valutára, árura, vagy pénzügyi eszközre kötünk. Fontos, hogy nem lehet szó csereügyletről, illetve nem lehet szó olyan ügyletről, amely során a szerződő felek a szokásos piaci értéktől (ártól) lényegesen eltérő áron szerződnek egymás között (ilyenek például az áron alul kötött spekulatív ügyletek).

eSZJA weboldal

Az állam által fenntartott weboldal, amelyen a NAV minden évben automatikusan elérhetővé teszi SZJA tervezetét az adózók számára. Ügyfélkapuval érhető el.

Forintra váltás

A NAV forintban várja el a bevallást, ezért minden ügyleted eredményét át kell váltanod az eredmény realizálásának napján érvényes hivatalos MNB forintárfolyamra.

Kriptoeszközzel végrehajtott ügylet

Olyan digitális eszköz, amely kriptográfiát (titkosítást) használ a tranzakciók biztonságos végrehajtása érdekében. Ide tartozik a kereskedés és a bányászat is.

MNB

Osztalék

Az osztalék az a pénzösszeg, melyet a részvénytársaság a részvény tulajdonosainak fizet, általában akkor, amikor nyereséget ért el. Amikor egy vállalat hasznot, vagy többletbevételt ér el, akkor annak egy jelentős részét visszaforgatja a vállalkozás fejlesztésébe, míg egy részét osztalékként odaadhatja részvényeseinek. (Forrás)

SZJA

Személyi Jövedelemadó.

SZJA törvény

Rövidítve SZJA Tv. Az a törvény, amely a személyi jövedelemadó legfőbb szabályait tartalmazza.

Szocho

Szociális Hozzájárulási Adó, egy adótípus. Mértéke maximalizált, és más jövedelmek is befolyásolják.

Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és -azonosító rendszere. Az Ügyfélkapu használatának feltétele a regisztráció. Erre személyesen bármely okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten van lehetőség. (Forrás)

További útmutatóim

Kereskedés

Automatizált kereskedés

Visszatesztelés

Radulovic Attila vagyok, MetaTrader programozó.

Radulovic Attila (Radu)

2010 óta vállalkozásom fő profilja a MetaTrader programozás. Azóta több száz kereskedővel konzultáltam, dolgoztam együtt, és legalább ugyanennyi egyedi robotot készítettem.

Közel áll hozzám az MQL4 és MQL5 programozás is, és lelkesedéssel tölt el, ha robottá formálhatok egy kereskedési stratégiát.

Szeretek kommunikálni, és a kapcsolatfelvételtől az átadásig csak arra összpontosítok, hogy a lehető legjobb expert advisort készíthessem el számodra.

Radulovic Attila vagyok, MetaTrader programozó.

Radulovic Attila, MetaTrader programozó

2010 óta vállalkozásom fő profilja a MetaTrader programozás. Azóta több száz kereskedővel konzultáltam, dolgoztam együtt, és legalább ugyanennyi egyedi robotot készítettem.

Közel áll hozzám az MQL4 és MQL5 programozás is, és lelkesedéssel tölt el, ha robottá formálhatok egy kereskedési stratégiát.

Szeretek kommunikálni, és a kapcsolatfelvételtől az átadásig csak arra összpontosítok, hogy a lehető legjobb expert advisort készíthessem el számodra.

111 hozzászólás

 1. vgyuszko 2013. szeptember. 9. hétfő at 10:02 - Reply

  nagyon köszi már régóta keresem:)

 2. Apuka 2015. április. 12. vasárnap at 20:44 - Reply

  Azt szeretnem megkerdezni hogy a forex kereskedest hasznalni ahoz hogy valaki kitoltse a hatralevo 4 evet nyugdijig? Kell e maganvalkozonak lenni, vagy csak fizetni a TB-t es adot. Vagy meg tudnad mondani hol lehet informaciot kapni?
  Elore is koszonom.

  • Radulovic Attila 2015. április. 12. vasárnap at 20:47

   Ez egy nagyon jó kérdés. Igyekszem utánakérdezni, így kapásból nem tudok rá válaszolni.

   Saját kútfőből azt mondanám, hogy a nyugdíjig hátralévő időre a havi TB díjat fizetve nyugodtan kereskedhetsz. A FOREX profitot leadózva szerintem az adóhatóság sem piszkálna ezzel.

   Kereslek majd, ha megtudok valami értelmes információt.

 3. Tom 2015. november. 16. hétfő at 21:23 - Reply

  Szia Attila,

  A 2013as leirtakhoz képest van 2015ben változás ?

  Köszönettel,
  Tamás

  • Radulovic Attila 2015. november. 18. szerda at 16:59

   Kérlek, ez ügyben konzultálj egy könyvelővel. Tudomásom szerint a szabályok többsége jelenleg is ez.

 4. moneyman 2016. április. 7. csütörtök at 13:49 - Reply

  köszönet az összefoglalásért. az ausztrál cégeknél kereskedve normál 15%, vagy nem elfogadott inkább a státusz és + echo.
  előre is köszi. (ausztrál felügyelet alá tartozóan)

  • Radulovic Attila 2016. április. 7. csütörtök at 18:17

   A cikk megírása óta valóban 15% lett a 16%-ból. A mondat további részét nem értem, mire gondolsz azzal, hogy „vagy nem elfogadott inkább a státusz és + echo”.

 5. moneyman 2016. április. 8. péntek at 18:20 - Reply

  nincsenek benne az MNB rendszerében ( a link amit adtál), csak ausztrál felügyeletük van.igaz van kettős adóztatási megállapodás. szóval én úgy értelmezem, hogy akkor a 15%-os adón felül kell echo-t is fizetni ha vki ausztrál cégnél kereskedik.

  • Radulovic Attila 2016. április. 9. szombat at 08:52

   Igen, így van. Ausztrália és Új-Zéland is „fekete zóna” a magyar adózási rendszerben. Szerintem kérj állásfoglalást a navtól, különös tekintettel az EHO-ra és a szembeállítással kapcsolatos szabályokra.

 6. MyKey 2016. április. 12. kedd at 22:58 - Reply

  Mindenhol azt olvasom, hogy az ellenőrzött tőkepiaci ügyletekből származó jövedelem EHO-mentes. De az EHO-törvényben sehol nem találok erre utaló részt. Van esetleg erre valami törvényi hivatkozás? Előre is köszönöm.

  • Radulovic Attila 2016. április. 13. szerda at 08:23

   Jogi hivatkozást nem tudok neked adni, de ide kattintva találsz egy táblázatot, ami egybecseng az eddig hallott szabályokkal.

   Szerintem amit keresel, az nem az EHO, hanem az SZJA törvényben lesz.

  • MyKey 2016. április. 27. szerda at 19:02

   Köszönöm. Közben megoldódott a rejtély: mivel az EHO törvény 3. § (1) d) pontja az SZJA-törvénynek csupán a 67. §-ára hivatkozik , ezért az 67/A § nem esik bele (ez pedig a szóban forgó ellenőrzött tőkepiaci ügylet).

  • Radulovic Attila 2016. április. 27. szerda at 19:53

   Köszi, hogy megírtad!

 7. regsasszem 2016. május. 5. csütörtök at 12:42 - Reply

  Szia!

  Két kérdésem lenne adóbevallással kapcsolatban:
  – az előző évben nyitott, de a következő évben záródó ügyletnél mindkét oldalon az aktuális MNB árfolyamot kell figyelembe venni, vagy ketté kell vágni? (dec. 31-én zárás, majd jan.01-én nyitás)
  – mi a teendő akkor, hogy a külföldi szolgáltatónál az elszámolás napján nincs hivatalos MNB árfolyam? Az előtte lévővel kell ilyenkor számolni?

  Előre is köszi!

  • Radulovic Attila 2016. május. 5. csütörtök at 13:48

   A két kérdés kapcsán nem tudok neked választ adni. Azt javaslom, hogy keress egy könyvelőt ez ügyben.

   Mindazonáltal az első kérdésed kapcsán azt gondolom, hogy kizárólag a pozíció záródásának dátuma számít a bevallásnál.

 8. Thomas 2017. február. 8. szerda at 15:19 - Reply

  Ez nagyon hasznos volt, köszönöm!
  Volna egy kérdésem: az ausztrál Pepperstone-nak van egy Pepperstone limited leányvállalata az Egyesült Királyságban, ez már elég ahhoz, hogy ne kelljen EHO-t fizetni? Viszont ha az Egyesült Királyság kilép az EGT-ből is, akkor már gond lesz a Pepperstone-nal.

  • icrammg 2017. február. 9. csütörtök at 20:57

   A brexit miatt engem is érdekel ugyan ez az LMAX miatt. Köszi a válaszokat!

  • Radulovic Attila 2017. február. 11. szombat at 18:18

   Jelenleg a Pepperstone Limited és az LMAX Limited is megtalálható az MNB keresőjében az „Aktív” státuszban. A jelenlegi cikk alján az MNB linkre kattintva tudjátok megkeresni.

   Az, hogy az EGT-ből való kilépés után mi történik passzolom, de logikus lenne, hogy ha ezt megteszik, akkor legyen majd erről külön megegyezés az EU/EGT államokkal.

  • szkoti 2017. február. 16. csütörtök at 11:30

   Az alábbi országokkal él kettős adóztatást elkerülő egyezmény: https://www.nav.gov.hu/nav/ado/szja/Adozoi_tajekoztato_Ma20160105.html
   Részletesebb és frissebb:
   acton.hu/hu/adoegyezmenyek
   Brexit estén ezek biztosan érvényben maradnak, hacsak nem esik szét teljesen Nagy-Britannia!
   Az ausztál felügyelet alatti anya cégek (pl: Pepperstone, ThinkForex,… is megfelelnek.

  • Radulovic Attila 2017. február. 16. csütörtök at 11:41

   Köszönöm szépen a kiegészítést, jelzem Ivettnek és kibővítjük vele a cikket!

 9. deepstack 2017. február. 8. szerda at 19:40 - Reply

  Kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy ha USD-ben van a számlám nyilvántartva, akkor mikori MNB árfolyammal kell átszámolni az eredményt forintra? Csak a végeredményt kell mondjuk a dec 31-én érvényes MNB árfolyammal átszámolni, vagy minden lezárt pozíciót (még akkor is ha több száz/ezer trade-em van egy évben) a záráskor érvényes árfolyammal? Remélem az előbbi…

  • icrammg 2017. február. 9. csütörtök at 20:58

   Én úgy tudom, hogy az utóbbi :/

  • Radulovic Attila 2017. február. 11. szombat at 18:20

   Ez egy jó kérdés, utánajárunk és visszajelzek + bővítem majd a cikket is. Türelmeteket kérem!

  • szkoti 2017. február. 16. csütörtök at 11:41

   Elviekben a napi vagy havi statement alapján kell elkészíteni!
   Napi:
   ” az egyéb nem említett pénzügyi eszközre kötött ügylet esetén az ügylet teljesítésének (lezárásának) időpontjában,”
   Havi:
   „A magánszemély (választása szerint) az adóelőleg, adó megállapításához a külföldi pénznemben keletkezett bevétel, illetve külföldi pénznemben teljesített kiadás forintra történő átszámítására a megszerzés napját megelőző hónap 15. napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot, ”

   A havi kényelmesebb és könnyebb, ha jó a szinkron akkor a publikáló oldalak (https://www.fxblue.com, http://www.myfxbook.com, …) havi riportja is megfelelhet.

   Egyéb segítségről még Radu-val egyeztetek!

  • Radulovic Attila 2017. február. 24. péntek at 08:25

   Szkoti jól írta.

   A megszerzés napját megelőző hónap 15-ei MNB árfolyam (ez az egyik lehetséges átváltási mód), így ebből következik, hogy nem csak a végreredményt kell december 31-én átszámolni.

 10. simifx 2017. február. 8. szerda at 19:47 - Reply

  Jó a cikk, köszi, de azért van pár kérdésem.
  1. A swap is költségnek számít? Ha nem, akkor hová kell sorolni, hogyan kell vele elszámolni?
  2. Ha jól értelmezem a január 31-es, és február 15-i igazolás beküldési (NAV felé), kiküldési (ügyfélnek) kötelezettségek kifizetőnek minősülő szolgáltatókra vonatkozik. De mi van a kifizetőnek nem minősülő befektetési szolgáltatókkal? Az MNB oldalán például szerepel az Interactive Brokers a K0001033 számon, de még sosem kaptam tőlük ilyen bizonylatot. Ilyen esetben mi a helyzet?

  • simifx 2017. február. 8. szerda at 19:51

   Egy kérdés lemaradt. Ha egész évben nem kereskedtem, de a számlám meg van nyitva, akkor a rendszer felszámol egy inaktivitási díjat, illetve az IB-nél az adatszolgáltatásért is fizetni kell. Ezek a költségek elszámolhatóak? Ha igen, miként?

  • Radulovic Attila 2017. február. 24. péntek at 08:29

   1. Igen, a swap is költségnek számít.

   2. Hol találtál olyat, hogy „kifizetőnek nem minősülő szolgáltató”?
   A szolgáltatók kötelesek írásos igazolást adni, legkésőbb 2017.02.15-ig (lehet, hogy év közben folyamatosan adják ki az igazolásokat, vagy teszik letölthetővé, de egy biztos, hogy minden ügyletről 02.15-ig kell olyan „papírt kapnunk”, amiből a bevételek, költségek, megállapíthatók). A kérdés második felére a válasz, hogy a belföldi befektetői szolgáltatókat kötelezte a NAV adatszolgáltatásra, mert 2017-től változott a szabály (azaz már a 2016-os kereskedésekről is) kötelesek a NAV felé adatszolgáltatást küldeni.

   Az utolsó kérdésedre is hamarosan igyekszünk válaszolni.

  • Olav 2017. március. 13. hétfő at 22:17

   A swappal kapcsolatban nekem is lenne egy kérdésem. Amennyiben negatív akkor hozzáadom a profithoz, mert költség. Mi van abban az esetben ha a swap pozitív? Abban az esetben kamatjövedelemnek minősül és máris más sorba kerül az adóbevallásban? Mi a helyzet akkor ha az össz swap negatív, de volt olyan tradem amikor pozitív kamatot kaptam?

 11. Bas 2017. augusztus. 22. kedd at 16:18 - Reply

  Szia Radu,

  Az amerikai székhelyű E*TRADE SECURITIES LLC pénzügyi szolgáltató úgy látom nem rendelkezik aktív MNB engedéllyel valamint uniós szabályozással, de rendelkezik Securities and Exchange Commission (“SEC”) és Financial Industry Regulatory Authority (“FINRA”) szabályozással. Valamint van USA és Magyarország közötti kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény, de az még nem alkalmazható, mivel csak Magyarországon lett kihirdetve az egyezmény.

  A fenti cikk alapján ebben az esetben az opció kereskedésből keletkező nyereség utáni adó mértéke 15% + EHO. Jól értelmezem a cikket?

  • Radulovic Attila 2017. augusztus. 22. kedd at 17:08

   Kedves Bas!

   Nagyon konkrét a kérdésed, viszont sajnos nem tudok rá válaszolni. Legrosszabb esetben kérhetsz a NAV területileg illetékes irodájától egy állásfoglalást.

   Elvileg elegendő lehet az uniós szabályozáson kívül is valami, ha az beilleszthető a törvény által megfogalmazott keretekbe.

   Ha megtudod a választ egy kompetens személytől, kérlek, írd meg válaszodat ide, hogy másoknak is segíthessen a válasz.

 12. B.Roland 2017. szeptember. 21. csütörtök at 08:10 - Reply

  Kedves Attila! Az IQOPTION nevű brókernél „figyelmeztetés” olvasható az MNB listájában. Ez mit jelent? Akkor erre nem 15% az adó mértéke?
  Köszönöm szépen!

  • Radulovic Attila 2017. szeptember. 21. csütörtök at 23:48

   Kedves Roland!

   Az általad említett cég hazai (magyar) figyelmeztetéssel rendelkezik. Erről bővebben ide kattintva olvashatsz.

   Emiatt nem esik más adózási kategóriába a cég. A figyelmeztetést ugyanakkor érdemes komolyan venni, hiszen a magyar pénzügyi hatóság valamilyen kivetnivalót vagy hiányosságot tapasztalt a céggel kapcsolatban.

  • T. József 2018. február. 18. vasárnap at 11:32

   Kedves Attila, Roland,
   az említett cég ahogy látom ciprusi jegyzésű.
   A figyelmeztetés még mindig az MNB honlapján: de ha jól értem, esetleges éves nyereség után 15%-os adó megfizetésére lennék köteles, igaz?
   EHO nincs ha jól értem.
   Köszi a kedves választ, üdv.

  • Radulovic Attila 2018. február. 19. hétfő at 09:16

   Kedves József!

   Igen, szerintem jól értelmezed.

 13. Zoli 2017. november. 3. péntek at 19:52 - Reply

  Köszönöm szépen a hasznos infót Attila!

  • Radulovic Attila 2017. november. 3. péntek at 20:30

   Nincs mit! Ha még nem olvastad, akkor ajánlom figyelmedbe a 2017-es, frissített bejegyzést is, aminek a linkjét ebben a bejegyzésben is megtalálod.

  • Radulovic Attila 2017. november. 3. péntek at 20:31

   Tévedtem, nincs benne a bejegyzésben – majd pótolom. Ide kattintva elolvashatod!

 14. N.Levente 2017. december. 21. csütörtök at 19:58 - Reply

  Kedves Attila! Tudsz esetleg valamit arról, hogy aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezőkre milyen forex kereskedés utáni adózás vonatkozik?

  • Radulovic Attila 2017. december. 21. csütörtök at 22:25

   Sajnos erről nincs információm, javaslom, hogy keress fel egy szakembert ezzel kapcsolatban!

 15. könyvelő 2018. január. 5. péntek at 01:42 - Reply

  Helo,

  jó az összefoglaló. Azonban kimaradt a 14%-os EHO, ami azért elég fontos. A 22%-os csak akkor igaz nem EGT esetén, ha nem ETÜ is egyben, ekkor lesz egyéb jövedelem az SZJA-ban.

  • Radulovic Attila 2018. január. 5. péntek at 08:30

   Üdvözöllek!

   Köszönöm a visszajelzést. Mire gondolsz a 14%-os EHO alatt? A bejegyzésben benne van a 15%-os EHO, amely tudomásom szerint legtöbbszor nem terheli az ily módon szerzett jövedelmet.

   Megköszönöm, ha leírod meglátásaidat!

 16. F.Jan 2018. január. 13. szombat at 10:15 - Reply

  Köszönöm a cikket, hasznos volt.
  A kérdésem az lenne, ha egy USD számlán keletkezik valamekkora nyereség. Amit annak rendje és módja szerint leadózok, akár több éven keresztül is, majd egyszer csak haza utalnám a magyar forint számlámra a profitot.
  Itt biztos, hogy profit nem az átlag forint árfolyamon váltók át (min anno megszerezte,). Azaz vagy nyereségem vagy veszteségem keletkezik ezen a végső utaláson.Ez azutalás nem tartozik ETÜ -be?

  • Radulovic Attila 2018. január. 16. kedd at 09:28

   Üdvözöllek!

   Sajnos erre a kérdésre nem tudok biztosat válaszolni, de véleményem szerint a visszautalás (átváltás) napjának MNB középárfolyamát szükséges alapul venned majd a bevallásban. Szerintem ez nem ETÜ, hanem egyszerű pénzváltás kategóriájába esik.

 17. jutka 2018. február. 2. péntek at 13:58 - Reply

  Az elkülönült adózás gondolom azt jelenti, hogy ez az esetleg meglévő vállalkozásomtól teljesen függetlenül kell az árfolyamnyereség után adózni. KATA-s vállalkozó esetén a bevallási határidő február 15?

  • Radulovic Attila 2018. február. 2. péntek at 15:09

   Kedves Jutka!

   Igen, szerintem a magánszemély és KATA adózása elkülönül. A KATA adózás határideje idén tudomásom szerint február 26.

   Kérdéseddel kapcsolatban mindenképp konzultálj egy könyvelővel!

 18. Bodnár Bence 2018. február. 8. csütörtök at 11:12 - Reply

  Kedves Attila,
  Befektetési hitel levonható a nyereségből?
  Amennyiben csak a tőzsdéből származna jövedelmem, akkor is 15% az adó?

  Köszönettel:
  Bence

  • Radulovic Attila 2018. február. 8. csütörtök at 15:46

   Kedves Bence!

   Sajnos nem tudok erre válaszolni, mindenképp konzultálj egy könyvelővel!

 19. Bozsó Péter 2018. február. 28. szerda at 10:00 - Reply

  Tiszteletem Attila!Azt szeretném kérdezni Öntől hogy mennyi szja-át kell fizetnem akkor,hogyha két éve veszteséges vagyok /egy millióval kezdtem tözsdézni 2015-ben/és 2017.jan 1-én. négyzázezer forintra lement a pénzem,de 2017.dec 31.-ig 1500000.-ft.-ra fel ment..Akkor 1.100.000-ft után kell 15% szj.fizetni,vagy 500000.-után?/a 2 év veszteség számit ilyen esetben? Tisztelettel Péter

 20. Radulovic Attila 2018. március. 1. csütörtök at 10:26 - Reply

  Kedves Péter!

  Erre egy könyvelő tud pontos választ adni, ezzel kapcsolatban én nem vagyok kompetens. Az utolsó két év eredményei szembe állíthatóak egymással, azaz véleményem szerint az 1 100 000 Ft után kell majd adóznia. Fontos azonban, hogy a lezárt kereskedésekről listát kell készíteni minden évben, illetve az eredményeket napi MNB árfolyamok alapján kell összesítenie a bevallás során.

 21. Majoros Béla 2018. március. 2. péntek at 15:37 - Reply

  Kedves Attila!
  Az adóbevallást a NAV felé milyen gyakorisággal kell megtenni?
  Havonta kell elküldeni a bevallást és befizetni az adót az esetleges nyereség után vagy csak évente?
  Ha egy hónapban nem értem el nyereséget, akkor is van a NAV felé bevallási kötelezettségem?
  Köszi

  • Radulovic Attila 2018. március. 2. péntek at 19:09

   Kedves Béla!

   Úgy tudom, hogy:

   – évente kell a bevallást elküldeni, hiszen az SZJA bevallás évente történik;
   – ha nem ért el nyereséget egy év alatt, a kereskedések bevallását tudomásom szerint szintén be kell valani.

   Válaszom nem minősül könyvelési tanácsnak – javaslom, hogy vegye igénybe egy szakértő segítségét!

 22. Eta 2018. március. 13. kedd at 16:23 - Reply

  Kedves Radu!
  Időnként veszek egy kis részvényt, kis nyereséggel ( ha sikerül) eladom. Eddigi könyvelőm adót 15% és ehot 14 % kiszámolta, befizettem Most máshol lakom az itteni könyvelőm szerint nem kell eho fizetnem. Kérlek segíts.

  • Radulovic Attila 2018. március. 15. csütörtök at 09:47

   Kedves Eta!

   Írtam Neked e-mailt, benne egy könyvelő elérhetőségével.

 23. Magdi 2018. március. 23. péntek at 19:35 - Reply

  Kedves Radu!
  Nyugdíjasként van bejelentési kötelezettségem a nyugdíjintézet felé? Jár valamilyen hátránnyal a nyugdíjjal kapcsolatban? Az adózásnál a 15% a mérvadó?
  Köszönöm.

  • Radulovic Attila 2018. március. 26. hétfő at 19:03

   Kedves Magdi!

   A nyugdíjjal kapcsolatos kérdésekre egy könyvelő tud Önnek válaszolni.

   A 15% a mérvadó, igen, de mindenképpen egyeztessen szakemberrel.

 24. Okapi 2018. április. 7. szombat at 13:18 - Reply

  Kedves Attila,

  Koszi szepen a kemeny munkadat! En is vert izzadtam miutan elolvastam a cikkedet. Ugyanis a brokercegem, amelynel mar evek ota kereskedem nincs benne a felugyeleti listaban.

  „Ebbe a kategóriába akkor sorolhatod a kereskedéseidből származó eredményt, ha a brókercégedet megtalálod a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti listájában. A listában akkor lesz benne egy cég, ha magyar, vagy ha EU-s ország felügyeleténél rendelkezik engedéllyel.”

  Van sok olyan brokerceg, amely rendelkezik EU-s orszag felugyeletenel engedellyel, de ennek ellenere a neve nem szerepel a Magyar Nemzeti Bank felugyeleti listajaban. Ezekkel a brokercegekkel mi a helyzet? Akkor most ezeknel kell 14% EHO-t is fizetni?

  Az angol FSA szabalyozas az EGT-n belul a legerosebb, legjobb szabalyozas. Megis talaltam 6 olyan angol FSA altal szabalyozott brokerceget, amelyek neve nem szerepel a Magyar Nemzeti Bank felugyeleti listajaban.

  OneTrade (FxStat Ltd) http://www.onetrade.com
  Atom8 (Vantage Global Prime LLP) http://www.atom8.com
  One Financial Markets (C B Financial Services Ltd) http://www.onefinancialmarkets.com
  TempleFX ( TS Capital Limited ) http://www.templefx.com
  Price Markets UK Ltd (Price Markets) http://www.pricemarkets.com
  PhillipCapital UK Limited (PhillipCapital Group) http://www.phillipcapitaluk.com

  Ha keletkezett nyeresegem a fenti 6 brokerceg valamelyikenel, akkor most komolyan kell fizetnem 14% EHO-t is? Itt valami nem stimmel!

  • Radulovic Attila 2018. április. 7. szombat at 23:49

   Kedves Okapi!

   Köszönöm a visszajelzést!

   Az EGT államokon belüli regulációval rendelkező cégekkel remélhetőleg nincsen probléma. Tény, hogy az általad felsorolt cégek nincsenek benne a listában, ugyanakkor az is kérdés, hogy a törvényben felsorolt feltételek – azaz EGT államon belüli reguláció, MNB listában szereplés – között ÉS, vagy VAGY kapcsolat kell, hogy legyen.

   Idáig úgy tűnt, hogy az EU-n belüli engedély az MNB listában szereplést is automatikusan generálja – ezek szerint ez nem feltétlen igaz.

   Érdemes lenne egy állásfoglalást kérni ez ügyben a navtól.

 25. Sanyi 2018. április. 10. kedd at 14:35 - Reply

  Kedves Attila,

  Az adóalap kiszámítását nem értem. Vegyünk egy példat. Tegyük fel, hogy egy offshore brókercégnél (NEM ellenőrzött tőkepici ügyletek) a következő ügyleteim voltak 2017-ben.

  +300 000 Ft

  -100 000 Ft

  +200 000 Ft

  -500 000 Ft

  +100 000 Ft

  +600 000 Ft

  -300 000 Ft

  Összes nyereség +300 000 Ft

  300 000 X 0.15 = 45 000 Ft személyi jövedelem adó

  300 000 X 0.14 = 42 000 Ft EHO

  Tehát átutalok a NAV-nak a 2017-es kereskedéseim után 87 000 Ft-ot .

  Jó ez a számítás?

  • Radulovic Attila 2018. április. 10. kedd at 15:37

   Úgy gondolom, hogy sajnos nem.

   Ha nem ETÜ-ről van szó, akkor a veszteségeket és a nyereségeket még éven belül sem lehet szembeállítani egymással. Azaz az általad vázolt helyzetben az összes nyereséget kell összeadnod, az képezi az adó és az EHO alapját.

   Ez így nyilván teljesen abszurd, ezért előnyösebb jóval az ETÜ-k adózása.

 26. Sanyi 2018. április. 10. kedd at 16:25 - Reply

  Akkor gondolom ez a helyes számolás:

  Az adóalap az 1 200 000 Ft

  1 200 000 X 0.15 = 180 000 Ft személyi jövedelem adó

  1 200 000 X 0.14 = 168 000 Ft EHO

  Tehát átutalok a NAV-nak a 2017-es kereskedéseim után 348 000 Ft-ot.

  • Radulovic Attila 2018. április. 10. kedd at 16:31

   Elvileg igen, de mindenképpen egyeztess könyvelővel is!

 27. Okapi 2018. április. 10. kedd at 16:59 - Reply

  Szia Attila,

  Van egy szamlam egy FCA altal szabalyozott MNB engedellyel rendelkezo reszveny brokercegnel, aki felszamol havi szamlavezetesi dijat. Ezt a szamlavezetesi dijat le lehet vonni az adoalapbol (ugy mint a broker jutalekot)?

  Koszi!

  • Radulovic Attila 2018. április. 13. péntek at 13:49

   Véleményem szerint nem, de mindenképpen beszélj erről könyvelővel! Úgy tudom, hogy csak a közvetlenül az ügylethez kapcsolódó költségek számolhatóak el.

 28. Grósz László 2018. április. 19. csütörtök at 15:32 - Reply

  Tisztelt Attila!

  Köszönöm a hasznos információkat, biztonság kedvéért meg kérdezem:
  – a vesztességes poziciókból is le kell vonni a jutalékot ?

  Üdv.:
  László

  • Radulovic Attila 2018. április. 20. péntek at 09:07

   Kedves László!

   Tudomásom szerint igen, a veszteséges pozíciókhoz tartozó kereskedési költséget is le lehet vonni az adóalapból. Természetesen mint mindig, most is javaslom, hogy mindenképpen egyeztess könyvelővel is erről!

 29. László 2018. április. 19. csütörtök at 16:41 - Reply

  Tisztelt Attila!

  Tíz éve nyugdíjas vagyok. A nyugdíjjamon kívül nincs bevételem vagy felvettem volna. BÉT-en vagyok részvényes. Osztalékot kaptam, maradt a számlámon. Az osztalékot fizető cég természetesen levonta, befizette a kötelezettséget.

  Kérdésem az, kell-e nekem a fel nem vett hozamok, és az osztalék után adót fizetnem, ha nem vettem fel belőle semmit.

  Azért szeretnék tisztában lenni ebbe, mert a NAV-tól kértem a bevallásom elkészítését, és befizezendő adót állapított meg, ami nagyon meglepett. Én úgy tudom hogy csak a felvett hozam után kell adót befizetni. Csekket nem küldtek.

  Köszönettel várom a hozzáértő válszaszt, hogy hogy van ez?

  László

  • Radulovic Attila 2018. április. 20. péntek at 09:11

   Kedves László!

   A felvetett kérdés – osztalék, részvények – kapcsán nem tudok Önnek választ adni. Javaslom, hogy mindenképpen keressen fel egy könyvelő szakembert, aki utána tud nézni a helyzetnek és részletesen meg fogja tudni válaszolni a kérdéseit.

   Idén is írtam két bejegyzést az árfolyamnyereség adózásáról, a bejegyzések alján két könyvelő elérhetőségét is megtalálja, akiket ajánlok. Kattintson ide!

 30. Kis Ati 2018. május. 14. hétfő at 10:04 - Reply

  Tisztelt Attila!
  Ha 2015ben nyereségem 2016ban veszteség és 2017ben megint nyereség ami bőven „fedezi” a 2016os veszteség 15%át ilyenkor is ki kell tölteni a 2012es sort ami a 2015ös év után figyelembe vehető összeg?

  ha a kereskedési költséget is le lehet vonni akkor a kibocsájtó miért nem úgy küldi az igazolást?

  köszönöm

  • Radulovic Attila 2018. május. 14. hétfő at 11:37

   Kedves Ati!

   Nem teljesen értem a kérdését. Az adókiegyenlítést a megelőző két adóévre lehet alkalmazni, ez ebben a bejegyzésben részletesen be van mutatva. Nem tudom, hogy mire gondol 2012-es sor alatt?

   A kibocsájtó alatt szintén nem tudom mire gondol, ha itt pl. részvényről van szó, akkor az tudtommal más kategóriába esik.

   A sok kérdés miatt javaslom, hogy keressen fel egy könyvelő szakembert, aki konkrét segítséget tud nyújtani.

 31. Petya 2018. május. 17. csütörtök at 23:10 - Reply

  Szia Radu!

  Köszi az összefoglalót! Az éven belüli adókiegyenlítés nemléte a nem ETÜ-k esetében tényleg nagyon durva, ha így van. Most komolyan, ha futott egy nagyon aktív daytrader robotom egy $10k számlán, ami pl. 2500 apró ügyletet csinált tavaly, melyből összeadva a plusszosakat $50k profit, összeadva a mínuszosakat $60k veszteség jött össze (tehát ledarálta a számlát éven belül), akkor fizessek ezért a NAV-nak $50k x 0,15 x 269 Ft/$ = 2 017 500 Ft SZJA-t és 450 000 EHO-t ???

 32. A. Gergely 2018. július. 3. kedd at 13:39 - Reply

  Szia Attila!

  Nagyon hasznos a cikk és az egész weboldalad!
  Tudnál-e a könyvelőktől egy útmutatót kérni arra az esetre. hogy CÉGKÉNT kereskedve hogyan adózunk, különös tekintettel az hamarosan érkező ESMA szabályokra?
  Talán sok embert érdekelne.
  Köszönettel és üdvözlettel: Gergő

  • Radulovic Attila 2018. július. 6. péntek at 17:42

   Sajnos nem, nincs erről infó a birtokomban. Láttad, hogy a cikkek végén ott van a két könyvelő hölgy elérhetősége? :)

 33. H. 2018. augusztus. 2. csütörtök at 12:34 - Reply

  A Brexit miatt érdekes elgondolkodni azon, hogy mi lesz azokkal a brókercégekkel, amelyek Londonban vagy az Egyesült Királyságban tartják a telephelyüket. Van pár, pl. az Interactive Broker, az egyik legnagyobb diszkont brókercég. – épp most nyitnék számlát náluk. Vajon ők a kilépés ( ha tényleg megtörténik) után is el lesznek-e fogadva az MNB által? Szerintem ezt még senki sem tudja. Az is lehet, hogy ezek a cégek nyitnak majd EU-s leányvállalatot is.. Esetleg érintettétek ezt a témát az adószakértő hölgyekkel?

  • Radulovic Attila 2018. augusztus. 2. csütörtök at 18:25

   Erről nincs (és még nem is lehet) információnk. Norvégia sem EU tag, mégis önként vállal bizonyos EU-direktívákat, szabályokat.

   Én azt gondolom, hogy 50-50% az esély; az is lehet, hogy megtartják az „EU-konform” szabályozásokat és önként követik majd tovább, de az is, hogy – extrém közelségük miatt – kapnak az alkalmon, és nem vállalják azokat.

 34. kohut 2019. március. 15. péntek at 19:02 - Reply

  Kedves Radu!

  Azt hiszem, hogy nagyon sokan az M4-t használjuk, ami Számlakivonatot közöl. Tudsz-e esetleg olyan programról, amibe átkonverválva hasznos adóelszámolást lehetne készíteni, kiemelve az árfolyam számítást is.?

  Köszönettel.

  • Radulovic Attila 2019. március. 15. péntek at 19:32
  • Radulovic Attila 2019. március. 15. péntek at 19:33

   Bocsi, felületesen olvastam el a hozzászólásodat. A program, amit linkeltem a számlatörténetet exportálja ki úgy, hogy be tudod olvasni excelből. Aztán már könnyebben dolgozhatsz vele az átváltási árfolyamok kapcsán is.

   Olyan szoftverem, ami a teljes folyamatot automatizálja, még nincsen.

 35. kohut 2019. március. 16. szombat at 10:11 - Reply

  Kedves Radu!
  Köszönöm a gyors választ!
  Közben tovább kutakodtam és régi oktatóm weblapján ezt a cikket találtam:
  https://elemzeskozpont.hu/forex-es-cfd-adozas-adobevallas-elkeszitese-metatrader-alatt
  Gondoltam, hogy mindenképpen elküldöm Neked, hátha érdemesnek tartod a kétféle scriptet összevetni és mintegy egységben elbírálni.
  Üdvözlettel !

  • Radulovic Attila 2019. március. 18. hétfő at 08:02

   Köszönöm szépen, megnézem! Idén is lesz adózásos bejegyzés, ha belefér időben, akkor foglalkozom a szkriptekkel is.

 36. Tomi 2022. február. 8. kedd at 13:31 - Reply

  Szia Radu!
  Nem tudom még mennyire él a topic, de gondoltam teszek egy próbát.
  Végigolvastam és hallgattam a korábbi anyagaitokat, amikben részletezitek, hogy a brókercégnek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek (MNB felügyeleti lista, stb), viszont nem tesztek említést a különböző termékekről, köztük a CFD-kről. A neten kutakodva is ellentmondásokat találtam CFD-k adózásáról, valahol ETÜ-nek minősítik, valahol csak sima árfolyamnyereségnek.
  Szóval a CFD mint speciális termék megfelel az Ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelem feltételeinek, feltéve ha az MNB által jóváhagyott brókercégen keresztül kereskedik az ember? Eléggé életszerűtlenül hangzana, ha nem, de gondoltam rákérdezek az experteknél. :)
  Előre is köszi!

 37. Balázs 2022. július. 8. péntek at 16:51 - Reply

  Üdv!
  A Raw Trading Ltd. ugye nem ellenőrzött tőkepiac?

  • Radulovic Attila 2022. július. 18. hétfő at 17:40

   Kedves Balázs!

   Amennyiben az IC Markets Seychelle-szigeteki bejegyzésű cégéről van szó, akkor azt gondolom, nem tartozik ETÜ kategóriába az ott kötött ügylet.

   Javaslom, hogy nézd meg ezt a Tőzsdei és kripto adózás hogyanja című ingyenes anyagot, amely segít annak megállapításában, hogy ETÜ kategóriába esik-e egy brókercég.

   Radu

 38. Roland 2023. február. 1. szerda at 09:40 - Reply

  Szia Radu!

  Elolvastam az ingyenes tőzsdei és kripto adózás anyagotokat, ami hasznos volt, köszönöm!
  Abban írtad, hogy elméletileg az Ausztrál és az Új-Zélandi brókercégek is beletartozhatnak az ETÜ-be.
  Én úgy tudom, hogy Új Zélanddal Magyarországnak nincs kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye, forrás: (https://taxation-customs.ec.europa.eu/treaties-avoidance-double-taxation-concluded-member-states_hu)
  Azért kérdezem, mert a BlackBull Markets brókert néztem ki magamnak, amit elvileg felügyel az új-zélandi pénzügyi hatóság is (a seychellesi mellett):
  The primary regulator of BlackBull Markets is the New Zealand Financial Markets Authority (FMA). It also maintains a subsidiary, BBG Limited, authorized by the Seychelles Financial Services Authority (FSA). BlackBull Group UK Limited provides payment clearing services.

  Szerinted ez a bróker így ETÜ vagy sem?

  Köszönöm szépen!

  • Radulovic Attila 2023. február. 2. csütörtök at 08:08

   Kedves Roland!

   Örülök, hogy hasznosnak találtad és köszönöm a visszajelzést.

   Igazad van, én is úgy látom, hogy Új-Zélandnak nincs Magyarországgal ilyen egyezménye, ezért szerintem sem eshet ETÜ hatálya alá. Javítottam a dokumentumot, hamarosan pedig aktualizálom a 2022-es adóévre vonatkozó információkkal.

   Radu

 39. Hoffmann Tamás 2023. február. 4. szombat at 10:30 - Reply

  Kedves Radu!

  -Több helyen azt olvasom,hogy nem csak az eladáskor,hanem vételkor is kell kalkulálni az MNB középárfolyammal.
  A cikkeid alapján viszont nekem az jön le,hogy csak az eladáskor kell ezzel foglalkozni,és átváltani a devizában kijött nyereséget/veszteséget Ft-ra.

  -Másik kérdésem,hogy ajánlói program keretén belül ,ingyenesen kapott részvények hogy adóznak(Trading 212-n kaptam)?
  Tavaly decemberben kaptam ilyet,és idén januárban adtam el.
  Gondolom idén be kéne vallani az egész összeget,amennyit ért a részvény a jóváírás napján és 15%+szochó leadózni,mintha sima jövedelem lenne?Majd jövőre az ezeken a papírokon elért árfolyamnyereség után is adózni 2024 ben?
  Vagy elég lehet csak jövőre bevallani,mivel idén adtam el a papírokat,és mivel a bekerülés 0 volt,az eladási árfolyam lesz tisztán a nyereség,ami után 15%-kal kell adózni,mivel a Trading212-n kötött ügyletek ETÜ-s nek számítanak?

  -NAV irodában ilyen kérdésekkel kapcsolatban segítenek kitölteni a bevallást?Vagy ilyesmivel nem foglalkoznak?

  Megtisztelő válaszod előre is köszönöm szépen!

  Üdvözlettel,
  Tamás

  • Radulovic Attila 2023. február. 6. hétfő at 18:42

   Kedves Tamás!

   Hamarosan jelentkezem, igyekszem választ adni a kérdéseidre.

   Üdv: Radu

  • Radulovic Attila 2023. február. 7. kedd at 07:59

   Szia Tamás!

   Grolmusz Krisztina könyvelővel egyeztetve a következő válaszokat tudom adni. Hozzászólásom tartalma nem minősül tanácsadásnak.

   Több helyen azt olvasom,hogy nem csak az eladáskor,hanem vételkor is kell kalkulálni az MNB középárfolyammal.

   Elküldenéd nekem e-mailben a radu kukac radu pont hu címre az oldalak linkjét, ahol ilyen információkat olvastál? Érdekelne a kontextus.

   ETÜ-be sorolható ügyleteknél a lezárt pozíciót kell figyelembe venni, az azon elért eredményt a záráskori MNB árfolyamon HUF-ra számítani. Erről NAV állásfoglalásunk is van.

   Létezik olyan módszer is, amit te írtál, a nem ETÜ alá tartozó részvények adásvételénél.

   A cikkeid alapján viszont nekem az jön le,hogy csak az eladáskor kell ezzel foglalkozni,és átváltani a devizában kijött nyereséget/veszteséget Ft-ra.

   Röviden tehát ETÜ esetén a pozíció zárási pillanata a lényeg, tehát amikor megtörténik a számládra az árfolyamnyereség jóváírása. Ebből a szempontból (szerintem) mindegy, hogy vásárlásról, vagy eladásról van szó.

   -Másik kérdésem,hogy ajánlói program keretén belül ,ingyenesen kapott részvények hogy adóznak(Trading 212-n kaptam)?
   Tavaly decemberben kaptam ilyet,és idén januárban adtam el.

   Abban az esetben, ha valaki munkavállalója a cégnek, akitől kapja a részvényeket, a következő a helyzet: mivel ingyen kapod és nincs bekerülési érték, így az eladáskor (= hozam realizálásakor) a teljes eladási összeget kell bevételnek tekinteni. Ez viszont nem tartozik az ETÜ kategóriába, hanem a munkaviszonyra tekintettel „Nem önálló tevékenység” módon adózik. 15% SZJA + 13% szocho is felmerül.

   Ha magyar a cég, akkor ő végzi a kifizetői feladatokat (amúgy szoktak némi tájékoztatást is adni ezek bevallásáról a dolgozóknak), ha viszont külföldi a cég, akkor a teljes bevallás a magánszemélyre hárul.

   A részvény eladásakor kell számolni az adókat és a negyedévet követő 12. napig kell megfizetni a NAV felé előlegként, majd év végén az SZJA bevallásban is bevallani és az adózás negyedévét is jelölni benne.

   Mivel nálad nem munkavállalói, hanem egyfajta partneri (de nem vállalkozási…?) viszonyról van szó, lehet, hogy erre a helyzetre más szabályok érvényesek. Egyeztess egy könyvelővel!

   -NAV irodában ilyen kérdésekkel kapcsolatban segítenek kitölteni a bevallást?Vagy ilyesmivel nem foglalkoznak?

   NAV irodában is meg lehet próbálni, de nem tudja minden ügyintéző ott ezt sajnos. Viszont ha pont kifogsz egy hozzáértőt, akkor ő segíteni fog a kitöltésben.

   Szerintem célszerű egy konzultációt kérned egy könyvelőtől vagy adószakértőtől, mert úgy teljesen személyre szabott válaszokat kaphatsz.

 40. Hoffmann Tamás 2023. február. 7. kedd at 09:09 - Reply

  Kedves Radu!

  Nagyon szépen köszönöm a gyors és részletes választ!

  A forintosítással kapcsolatban discord szerveren olvastam több hozzászólótól is,hogy vételkor is át kell számolni forintra az összeget,de akkor nyilván rosszul tudták,ha erről van Nav állásfoglalás is!
  Köszi szépen a pontosítást!

  Üdvözlettel,
  Tamás

  • Radulovic Attila 2023. február. 7. kedd at 15:23

   Kedves Tamás!

   Nem biztos, hogy rosszul tudják, de nem mindegy, hogy mi a kontextus és milyen adózási kategóriáról van szó. Ezért célszerű szakemberrel egyeztetni, mert ő jobban tudja ezeket.

   Radu

 41. Szabó László 2023. március. 14. kedd at 07:41 - Reply

  Kedves Radu!

  A spin off részvények után hogyan kell adózni?
  Hiába kerestem addig.
  Osztaléknak minősül vagy at&t és a wbd is külön vétel és eladást kell valahogy megállapítani a szétválás után?
  Adómentességet a spin off részvényre kizártnak tartom(erre voltak külföldi utalások) kell itt adózni valahogy minden után is.

  • Radulovic Attila 2023. március. 17. péntek at 06:31

   Kedves László!

   Nem valószínű, hogy van külön kitétel a spin-offra az SZJA törvényben, de biztos ami biztos alapon érdemes rákeresned. Nekem az az első gondolatom, hogy a számlakivonat és a keletkezett eredmény alapján kell adózni utána abban a kategóriában, amelybe egyébként a papírok tartoznak.

   Keresd fel Grolmusz Krisztinát, hátha volt a praxisában már tapasztalat a spin-off részvényekkel.

   Üdv: Radu

 42. Pécsi Zoltán 2023. március. 16. csütörtök at 10:24 - Reply

  Szia Radu!
  Átfutottam a hozzászólásokat,de nem találtam arra vonatkozó bejegyzést,hogy Részvény eladásakor T,vagy T+2 -elszámolás szerinti Mnb árfolyamon kell váltani?
  Köszönettel,
  Zoli

  • Radulovic Attila 2023. március. 17. péntek at 06:26

   Kedves Zoltán!

   Ha jól emlékszem, részvény esetén is a megvalósult tranzakció (záró) adatai alapján kell számolni, azaz elég megnézned a szolgáltatótól kapott kivonaton a megvalósulás időpontját és a feltüntetett árfolyamnyereséget, és ezt alapul véve forintosítani.

   Üdv: Radu

 43. János 2023. április. 1. szombat at 16:47 - Reply

  Kedves Radu!

  Olyan kérdésem van, hogy ha 2021-ben nem vallottam be a kripto vásárlást, de volt ilyen kiadásom, akkor azt bevallhatom most a 2022-es bevallásban, úgy hogy minden a 2022-es évnek számítson? A te cikkedből úgy tűnik igen, de más szakértők az interneten határozottan azt mondják, hogy, ha 2021-ben nem vallottam be, akkor azt már elveszítettem, esetleg önellenőrzéssel korrigálhatom. Vagyis szerintük a mostani 2022-es bevallást csak a 2017-2020 évekkel lehet összevonni. Nagyon jó lenne, ha 2021-et is bele lehetne venni a 2022-es bevallásba. Köszönöm szépen!

  János

  • Radulovic Attila 2023. április. 2. vasárnap at 11:00

   Kedves János!

   Szerintem két dolgot keversz (és kevernek mások) össze: az egyik egy adott adóév adóbevallásának utólagos javításának/pótlásának határideje, a másik pedig az adókiegyenlítésnél együtt vizsgálható, egymást követő évek száma.

   Az utólagos pótlás/javítás lehetőségének elévülése minden adóbevallásra öt év, vagyis ahogy az útmutatóban is írom: „2023-ban a 2022-es adóéven kívül a 2021-es, a 2020-as, a 2019-es, a 2018-as és a 2017-es adóévről nyújthatunk be bevallást”. Vagyis: a 2021-es adóbevallásod pótlása vagy javítása simán beadható idén, de akár jövőre is.

   Az adókiegyenlítés során pedig mindig három egymást követő évet lehet vizsgálni. Az útmutatóban ezt írom: „Az adókiegyenlítés lényege, hogy összesen három egymást követő évben (a bevallás adóévében, illetve a kettő azt megelőzőben) realizált nyereségek és veszteségek szembeállíthatók egymással, így akár jelentősen csökkenthető a fizetendő adó.”. A jelenlegi adóév (2023.01.01 és 2023.12.31 között) lezárult ügyletei kapcsán 2024. május 20-ig kell majd nyilatkoznod. Az adókiegyenlítés szabálya szerint az adóév (amiről a bevallást benyújtod, vagyis 2023), és az azt megelőző két évet visszafelé kell számolni: 2022, 2021. Így a lényeg: 2024-ben a 2023-as adóévről nyilatkozol, amelybe bevonhatod a 2022-es és 2021-es adóévek bevallásaiban szereplő adatokat is az adókiegyenlítésnél. Vagyis: ez is jó hír számodra.

   A te esetedben először a 2021-es javító bevallásodat kell beadni minél hamarabb, a 2023-as évről pedig úgyis csak jövőre fogsz nyilatkozni, abban már az adókiegyenlítés előnyeit is kihasználhatod. Ennek főleg akkor van jelentősége, ha például 2021-ben veszteségeket realizáltál, idén viszont nyereséget. Több év adóbevallásának pótlása és javítása is beadható. Én most abból indultam ki, hogy a 2021-es és 2023-as adóév eseményeit szeretnéd adókiegyenlítésre alkalmazni, de figyelni kell a 2022-es bevallásra is. Relatíve egyszerű a folyamat, de sok ponton el lehet szúrni, én sem magamnak csinálom. :)

   Remélem, hogy érthető, ahogy leírtam és erre voltál kíváncsi.

   A hozzászólásomat ne tekintsd adótanácsadásnak és mindenképpen egyeztess könyvelővel a további lépések előtt!

 44. János 2023. április. 2. vasárnap at 11:23 - Reply

  Kedves Radu!

  Nagyon szépen köszönöm a gyors választ. Hű, igazad van, az utólagos pótlással kevertem össze a dolgokat, így már világos a dolog. Viszont nem az adókiegyenlítést, hanem az ideiglenes szabályozást, amit „adóamnesztiának” hívnak. Az adóamnesztia nem a bevallás korrigálását jelenti, hanem azt, hogy most csakis 2022-ben a 2017 – 2020 évek eredményeit vehetem úgy hivatalosan, mintha 2022-ben történtek volna. Ezek szerint úgy gondolom a 2021-es évet nem vehetem bele ebbe a speciális amnesztia lehetőségbe.
  Segítettél tisztázni a doglokat: javító bevallás beadása 5 év. Adóamensztia pedig valószínűleg nem vonatkozik a 2021-es évre, mert ott már hivatalosan be kellett vallanom, tehát azt maximum önellenőrzéssel tudom javítani.
  Köszönöm szépen!

  A NAV oldaláról:
  „Mi a teendőm, ha 2021 előtt vettem és adtam el kriptovalutát?
  Ha a magánszemély a 2021. adóévet megelőzően kriptoeszközzel végrehajtott ügyletben bevételt szerzett, de a kriptoeszköz átruházására, átengedésére tekintettel jövedelmet nem állapított meg, akkor ezeknek az ügyleteknek az eredményét 2022. évi ügyleti eredményként veheti figyelembe.[5]

  A 2021-es adóévet megelőző adóévekben végrehajtott kriptoügyleteknél nem adóévenként kell az eredményt megállapítani, hanem minden bevételt és minden kiadást, ügyleti költséget egybe kell számolni, és ezt kell a 2022. év ügyleti eredményeként figyelembe venni.

  A kiszámított jövedelmet feltüntetni a 2022. évre vonatkozó szja-bevallásban kell. Az adót a bevallási határidőig, azaz 2023. május 22-ig kell megfizetni.”

 45. Krisztián 2023. szeptember. 6. szerda at 21:32 - Reply

  Szia Radu!

  A bináris opciós kereskedés jelenleg tiltott vagy korlátozott magyarországon?
  2018-ban betiltották az EU-ban egy időre aztán meg 2020-tól volt korlátozás MNB által.
  Jelenleg ezzel kapcsolatban mi a tényállás?
  PocketOption-ön ténykedem és adózni is szeretnék, de ha tiltott akkor más megoldást kell találnom.

  Válaszodat előre is köszönöm!

  Üdv,
  Krisztián

  • Radulovic Attila 2023. szeptember. 7. csütörtök at 11:12

   Kedves Krisztián!

   Az EU-ban és Ausztráliában is több éve tiltott a bináris opció. Ennek oka, hogy lényegében szerencsejátékról van szó, és hosszabb távon nincs esélyed nyerni, ezért kerülendő.

   Az adózása kapcsán nem tudok információkkal szolgálni.

 46. Laci 2024. január. 4. csütörtök at 11:39 - Reply

  Szia Attila!

  Esetleg frissíteni lehetne a cikket a 2023-om végi OECD változásokkal kapcsolatosan?
  Üdv!

  Laci

  • Radulovic Attila 2024. január. 5. péntek at 11:45

   Kedves Laci!

   Pontosan milyen változásokra gondolsz?

   Üdv: Radu

 47. Laci 2024. január. 5. péntek at 21:58 - Reply

  Szia Attila!

  Mint bizonyára tudod az ETÜ meghatározás bővült, hogy az amerikai piac továbbra is bele tartozzon, annak ellenére, hogy jelenleg nincs érvényes szerződés velük a kettős adózást elkerülésére.
  Vagy rosszul tudom?
  Üdv!

  Laci

  • Radulovic Attila 2024. január. 7. vasárnap at 20:01

   Szia Laci!

   Így már világos, mire gondoltál, csak azt nem értettem, hogy jött ide az OECD. :) Az amerikai kettős adóztatással kapcsolatban valószínűleg frissítem az infókat – hogy mikor, azt még nem tudom.

   Üdv: Radu

 48. László 2024. február. 11. vasárnap at 18:13 - Reply

  Szia Attila!

  Adókiegyenlítéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem.
  Tételezzük fel, 2022-ben volt 500.000 ft veszteségem, majd 2023-ban 300.000 ft nyereségem.
  Ha az idei bevallásban élek az adókiegyenlítés lehetőségével, akkor idén nem kell adót fizetnem ha jól gondolom.
  De mi történik a fennmaradó 200.000 ft veszteséggel? Jövőre az még felhasználható lesz? Lehet egyáltalán adókiegyenlítést végezni két évre, vagy kötelező mindig hármat?

 49. Zoltán 2024. március. 5. kedd at 13:38 - Reply

  Kedves Attila!
  Mi van abban az esetben, ha vki pl, kriptot küld a tárcámba és én azt átváltom fiat pénzre?
  Azaz, hogy adózik abban az esetben a kripto, ha nem tényleges kereskedésből (profitból) származik a kripto deviza?
  Köszönettel:Zoltán

  • Radulovic Attila 2024. március. 5. kedd at 17:02

   Kedves Zoltán!

   Azt gondolom, hogy nincs jelentősége annak, hogy kripton kaptál pénzt. Ha például klasszikus banki átutalással kapsz valakitől pénzt, annál is felmerülhet ugyanez a kérdés, a válasz pedig nem tér el. Feltételezem, hogy nem mindegy a kapott összeg mértéke, hiszen nem mindegy, hogy milliókat, vagy egy pizzázás árát utalja át neked valaki.

   Ez nem szakmai, csupán az én véleményem, pontosabb válaszért keress fel egy könyvelőt!

   Üdv: Radu

 50. Benner Zoltan 2024. július. 14. vasárnap at 23:10 - Reply

  Szia Attila,
  csak egy rovid kèrdès: a crypto -futures trading (leverage) is a 15%os adozasba esik??
  Nagyon koszi a vàlaszt!

  Udv.
  Benner Zoltan

  • Radulovic Attila 2024. július. 16. kedd at 11:37

   Kedves Zoltán!

   Igen, véleményem szerint igen.

   Válaszom nem minősül adótanácsadásnak, mindenképpen egyeztess könyvelővel!

   Radu

Leave A Comment

Üdvözöllek!

Radulovic Attila (Radu) vagyok.

Radulovic Attila (Radu)

MetaTrader 4 és MetaTrader 5 platformokra készítek tőzsdei robotokat (experteket) egyedi megrendelésre, ezen kívül a kereskedés témaköréhez nyújtok segítséget szakmai blogomon keresztül.

Az alábbi gombra kattintva részletesen megosztom Veled, hogy milyen tartalmakkal tudlak segíteni Téged.