liftfish
Tag
Bejegyzések száma: 5

Szia!
Köszönöm a gyors választ, de sajnos nem értek hozzá annyira.
Bemásolnám ide a kódot, ha nem probléma.
Meg tudnád nekem nézni?
Előre is köszi!

//+------------------------------------------------------------------+
//|                            EM_VOL.mq4 |
//|                 Copyright © 2011, AutomatiKForeX |
//|              http://www.automatikforex.blogspot.com |
//+------------------------------------------------------------------+
//----
extern int   MMType=1;    
extern bool  UseClose=false; 
extern bool  UseAdd=true;  
extern double LotExponent=1.2; 
extern double slip=3;  
extern double Lots=0.2; 
extern double LotsDigits=2; 
extern double TakeProfit=500; 
extern double Stoploss=500; 
extern double TrailStart=30;
extern double TrailStop=50;
extern double PipStep=30; 
extern int   MaxTrades=30;
extern bool  UseEquityStop=false;
extern double TotalEquityRisk=20; 
extern bool  UseTrailingStop=true;
extern bool  UseTimeOut=false;
extern double MaxTradeOpenHours=48;
extern double MaximumRisk=0.008;
//----
int MagicNumber=675;
double PriceTarget, StartEquity, BuyTarget, SellTarget;
double AveragePrice, SellPoint, BuyPoint;
double LastBuyPrice, LastSellPrice, ClosePrice, Spread;
int flag;
string EAName="EM-VOL 1/1vs C";
datetime timeprev=0, expiration;
int NumOfTrades=0;
double iLots;
int cnt=0, total;
double Stopper=0;
bool TradeNow=false, LongTrade=false, ShortTrade=false;
int ticket;
bool NewOrdersPlaced=false;
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
 {
  Spread=MarketInfo(Symbol(), MODE_SPREAD)*Point;
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
int deinit()
 {
  return(0);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
 int start()
 {
   if (UseTrailingStop)
   {
   TrailingAlls(TrailStart, TrailStop, AveragePrice);
   }
   if (UseTimeOut){
    if(CurTime()>=expiration)
    {
     CloseThisSymbolAll();
     Print("Closed All due to TimeOut");
    }
   }
   if(timeprev==Time[0])
   {
   return(0);
   }
  timeprev=Time[0];
//----
  double CurrentPairProfit=CalculateProfit();
   if(UseEquityStop){
    if(CurrentPairProfit(TotalEquityRisk/100)*AccountEquityHigh())
    {
     CloseThisSymbolAll();
     Print("Closed All due to Stop Out");
     NewOrdersPlaced=false;
    }
   }
  total=CountTrades();
//----
   if (total==0)
   {
   flag=0;
   }
  double LastBuyLots;
  double LastSellLots;
   for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--){
   OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)continue;
   if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      if(OrderType()==OP_BUY)
      {
      LongTrade=true;
      ShortTrade=false;
      LastBuyLots=OrderLots();
      break;
      }
   if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      if(OrderType()==OP_SELL)
      {
      LongTrade=false;
      ShortTrade=true;
      LastSellLots=OrderLots();
      break;
      }
   }
   
   double PivPnt=(iHigh(Symbol(),0,1)+iLow(Symbol(),0,1)+iClose(Symbol(),0,1)+iOpen(Symbol(),0,1))/4;
   
   double Res1=iHigh(Symbol(),0,1)+iATR(Symbol(),0,14,1);
   double Sup1=iLow(Symbol(),0,1)-iATR(Symbol(),0,14,1);
   double C1=iClose(Symbol(),0,1);
   double O1=iOpen(Symbol(),0,1);
   double L1=iLow(Symbol(),0,1);
   double H1=iHigh(Symbol(),0,1);
   double BandUP=iBands(Symbol(),0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_UPPER,0);
   double BandDown=iBands(Symbol(),0,20,2,0,PRICE_CLOSE,MODE_LOWER,0);
   double L2=iLow(Symbol(),0,2);
   double H2=iHigh(Symbol(),0,2);
   double C2=iClose(Symbol(),0,2);
   double ADX=iADX(NULL,0,14,PRICE_CLOSE,MODE_MAIN,1);
   if(total>0 && total=(PipStep*Point))
    {
     TradeNow=true;
    }
    if(ShortTrade && (Bid - LastSellPrice)>=(PipStep*Point))
    {
     TradeNow=true;
    }
   }
   if (total 0)
       {//#
        RefreshRates();
        ticket=OpenPendingOrder(OP_SELL,iLots,Bid,slip,Ask,0,0,EAName+"-"+NumOfTrades,MagicNumber,0,Orange);
        if(ticket0)
         {//#
         ticket=OpenPendingOrder(OP_BUY,iLots,Ask,slip,Bid,0,0,EAName+"-"+NumOfTrades,MagicNumber,0,Blue);
         if(ticket<0)
         {Print("Error: ",GetLastError()); return(0);}
         LastBuyPrice=FindLastBuyPrice();
         TradeNow=false;
         NewOrdersPlaced=true;
         }//#
       }
      }
   }
   if (TradeNow && total<1)
   {
   
   SellPoint=Sup1-(1*Point);
   BuyPoint=Res1+(1*Point);
    if(!ShortTrade)
    {
     NumOfTrades=total;
      if(ADX0)
       {//#
        ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,lots,SellPoint,slip,0,0,EAName+"-"+NumOfTrades,MagicNumber,0,Red);
        if(ticket<0){Print(iLots,"Error: ",GetLastError()); return(0);
        }
        LastBuyPrice=FindLastBuyPrice();
        NewOrdersPlaced=true;
       }//#
      }
     if(!LongTrade)
     NumOfTrades=total;
      if(ADX0)
       
       {//#   
        ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,lots,BuyPoint,slip,0,0,EAName+"-"+NumOfTrades,MagicNumber,0,Lime);
        if(ticket0) expiration=CurTime()+MaxTradeOpenHours*60*60;
   TradeNow=false;
   }
//----------------------- CALCULATE AVERAGE OPENING PRICE
  total=CountTrades();
  AveragePrice=0;
  double Count=0;
  for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--)
   {
   OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
   if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
     continue;
   if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
     if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
      {
      AveragePrice=AveragePrice+OrderOpenPrice()*OrderLots();
      Count=Count + OrderLots();
      }
   }
  if(total > 0)
   AveragePrice=NormalizeDouble(AveragePrice/Count, Digits);
//----------------------- RECALCULATE STOPLOSS & PROFIT TARGET BASED ON AVERAGE OPENING PRICE
  if(NewOrdersPlaced)
   for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--)
    {
     OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
     if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
      continue;
     if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      if(OrderType()==OP_BUY) // Calculate profit/stop target for long 
       {
        PriceTarget=AveragePrice+(TakeProfit*Point);
        BuyTarget=PriceTarget;
        Stopper=AveragePrice-(Stoploss*Point);
        //   Stopper=0; 
        flag=1;
       }
     if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      if(OrderType()==OP_SELL) // Calculate profit/stop target for short
       {
        PriceTarget=AveragePrice-(TakeProfit*Point);
        SellTarget=PriceTarget;
        Stopper=AveragePrice+(Stoploss*Point);
        //   Stopper=0; 
        flag=1;
       }
    }
//----------------------- IF NEEDED CHANGE ALL OPEN ORDERS TO NEWLY CALCULATED PROFIT TARGET  
  if(NewOrdersPlaced)
   if(flag==1)// check if average has really changed
    {
     for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--)
      {
      //   PriceTarget=total;
      OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
      if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
        continue;
      if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
        //   OrderModify(OrderTicket(),0,Stopper,PriceTarget,0,Yellow);// set all positions to averaged levels
        OrderModify(OrderTicket(),AveragePrice,OrderStopLoss(),PriceTarget,0,Yellow);// set all positions to averaged levels
      NewOrdersPlaced=false;
      }
    }
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
double ND(double v){return(NormalizeDouble(v,Digits));}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
 int fOrderCloseMarket(bool aCloseBuy=true,bool aCloseSell=true)
 {
  int tErr=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
   {
    if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
    {
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
      {
       if(OrderType()==OP_BUY && aCloseBuy)
       {
        RefreshRates();
         if(!IsTradeContextBusy())
         {
          if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),ND(Bid),5,CLR_NONE))
          {
           Print("Error close BUY "+OrderTicket());//+" "+fMyErDesc(GetLastError())); 
           tErr=-1;
          }
         }
         else
         {
         static int lt1=0;
          if(lt1!=iTime(NULL,0,0))
          {
           lt1=iTime(NULL,0,0);
           Print("Need close BUY "+OrderTicket()+". Trade Context Busy");
          }
         return(-2);
         }
       }
       if(OrderType()==OP_SELL && aCloseSell)
       {
        RefreshRates();
         if(!IsTradeContextBusy())
         {
          if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),ND(Ask),digit,CLR_NONE))
          {
           Print("Error close SELL "+OrderTicket());//+" "+fMyErDesc(GetLastError())); 
           tErr=-1;
          }
         }
         else
         {
         static int lt2=0;
          if(lt2!=iTime(NULL,0,0))
          {
           lt2=iTime(NULL,0,0);
           Print("Need close SELL "+OrderTicket()+". Trade Context Busy");
          }
         return(-2);
         }
       }
      }
    }
   }
  return(tErr);
 }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
 double fGetLots(int aTradeType)
 {
  double tLots;
   switch(MMType)
   {
     case 0:
      tLots=Lots;
      break;
     case 1:
      tLots=NormalizeDouble(Lots*MathPow(LotExponent,NumOfTrades),LotsDigits);
      break;
     case 2:
      int LastClosedTime=0;
      tLots=Lots;
       for(int i=OrdersHistoryTotal()-1;i>=0;i--)
       {
         if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY))
         {
          if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
          {
            if(LastClosedTime<OrderCloseTime())
            {
            LastClosedTime=OrderCloseTime();
             if(OrderProfit()<0)
             {
              tLots=NormalizeDouble(OrderLots()*LotExponent,LotsDigits);
             }
             else
             {
              tLots=Lots;
             }
            }
          }
         }
         else
         {
         return(-3);
         }
       }
      break;
    }
    if(AccountFreeMarginCheck(Symbol(),aTradeType,tLots)=0;trade--)
       {
        OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
        if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
         continue;
        if(OrderSymbol()==Symbol()&&OrderMagicNumber()==MagicNumber)
         if(OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_BUY)
           count++;
       }//for
      return(count);
      }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
     void CloseThisSymbolAll()
      {
      int trade;
      for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
       {
        OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
        if(OrderSymbol()!=Symbol())
         continue;
        if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()== MagicNumber)
         {
         if(OrderType()==OP_BUY)
           OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slip,Blue);
         if(OrderType()==OP_SELL)
           OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slip,Red);
         }
        Sleep(1000);
       }
      }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
     int OpenPendingOrder(int pType,double pLots,double pLevel,int sp, double pr, int sl, int tp,string pComment,int pMagic,datetime pExpiration,color pColor)
      {
      int ticket=0;
      int err=0;
      int c=0;
      int NumberOfTries=100;
      switch(pType)
       {
        case OP_BUYLIMIT:
         for(c=0;c < NumberOfTries;c++)
          {
           ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYLIMIT,pLots,pLevel,sp,StopLong(pr,sl),TakeLong(pLevel,tp),pComment,pMagic,pExpiration,pColor);
           err=GetLastError();
           if(err==0)
            {
            break;
            }
           else
            {
            if(err==4 || err==137 ||err==146 || err==136) //Busy errors
             {
              Sleep(1000);
              continue;
             }
            else //normal error
             {
              break;
             }
            }
          }
         break;
        case OP_BUYSTOP:
         for(c=0;c < NumberOfTries;c++)
          {
           ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUYSTOP,pLots,pLevel,sp,StopLong(pr,sl),TakeLong(pLevel,tp),pComment,pMagic,pExpiration,pColor);
           err=GetLastError();
           if(err==0)
            {
            break;
            }
           else
            {
            if(err==4 || err==137 ||err==146 || err==136) //Busy errors
             {
              Sleep(5000);
              continue;
             }
            else //normal error
             {
              break;
             }
            }
          }
         break;
        case OP_BUY:
         for(c=0;c < NumberOfTries;c++)
          {
           RefreshRates();
           ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,pLots,Ask,sp,StopLong(Bid,sl),TakeLong(Ask,tp),pComment,pMagic,pExpiration,pColor);
           err=GetLastError();
           if(err==0)
            {
            break;
            }
           else
            {
            if(err==4 || err==137 ||err==146 || err==136) //Busy errors
             {
              Sleep(5000);
              continue;
             }
            else //normal error
             {
              break;
             }
            }
          }
         break;
        case OP_SELLLIMIT:
         for(c=0;c < NumberOfTries;c++)
          {
           ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLLIMIT,pLots,pLevel,sp,StopShort(pr,sl),TakeShort(pLevel,tp),pComment,pMagic,pExpiration,pColor);
           err=GetLastError();
           if(err==0)
            {
            break;
            }
           else
            {
            if(err==4 || err==137 ||err==146 || err==136) //Busy errors
             {
              Sleep(5000);
              continue;
             }
            else //normal error
             {
              break;
             }
            }
          }
         break;
        case OP_SELLSTOP:
         for(c=0;c < NumberOfTries;c++)
          {
           ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELLSTOP,pLots,pLevel,sp,StopShort(pr,sl),TakeShort(pLevel,tp),pComment,pMagic,pExpiration,pColor);
           err=GetLastError();
           if(err==0)
            {
            break;
            }
           else
            {
            if(err==4 || err==137 ||err==146 || err==136) //Busy errors
             {
              Sleep(5000);
              continue;
             }
            else //normal error
             {
              break;
             }
            }
          }
         break;
        case OP_SELL:
         for(c=0;c =0;cnt--)
       {
        OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
        if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
         continue;
        if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber)
         if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
          {
           Profit=Profit+OrderProfit();
          }
       }
      return(Profit);
      }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
     void TrailingAlls(int start,int stop, double AvgPrice)
      {
      int profit;
      double stoptrade;
      double stopcal;
      if(stop==0)
        return;
      int trade;
      for(trade=OrdersTotal()-1;trade>=0;trade--)
       {
        if(!OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         continue;
        if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
         continue;
        if(OrderSymbol()==Symbol()||OrderMagicNumber()==MagicNumber)
         {
         if(OrderType()==OP_BUY)
          {
           profit=NormalizeDouble((Bid-AvgPrice)/Point,0);
           if(profitstoptrade))
            //   OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),stopcal,OrderTakeProfit(),0,Blue);
            OrderModify(OrderTicket(),AvgPrice,stopcal,OrderTakeProfit(),0,Aqua);
          }//Long
         if(OrderType()==OP_SELL)
          {
           profit=NormalizeDouble((AvgPrice-Ask)/Point,0);
           if(profit<start)
            continue;
           stoptrade=OrderStopLoss();
           stopcal=Ask+(stop*Point);
           if(stoptrade==0||(stoptrade!=0&&stopcal<stoptrade))
            //   OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),stopcal,OrderTakeProfit(),0,Red);
            OrderModify(OrderTicket(),AvgPrice,stopcal,OrderTakeProfit(),0,Red);
          }//Shrt
         }
        Sleep(1000);
       }//for
      }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
     double AccountEquityHigh()
      {
      static double AccountEquityHighAmt,PrevEquity;
      if(CountTrades()==0) AccountEquityHighAmt=AccountEquity();
      if(AccountEquityHighAmt =0;cnt--)
       {
        OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
        if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
         continue;
        if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_BUY)
         {
         ticketnumber=OrderTicket();
         if(ticketnumber>oldticketnumber)
          {
           orderprice=OrderOpenPrice();
           oldorderopenprice=orderprice;
           oldticketnumber=ticketnumber;
          }
         }
       }
      return(orderprice);
      }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
     double FindLastSellPrice()
      {
      double oldorderopenprice=0, orderprice;
      int cnt, oldticketnumber=0, ticketnumber;
      for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--)
       {
        OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES);
        if(OrderSymbol()!=Symbol()||OrderMagicNumber()!=MagicNumber)
         continue;
        if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==MagicNumber && OrderType()==OP_SELL)
         {
         ticketnumber=OrderTicket();
         if(ticketnumber>oldticketnumber)
          {
           orderprice=OrderOpenPrice();
           oldorderopenprice=orderprice;
           oldticketnumber=ticketnumber;
          }
         }
       }
      return(orderprice);
      }
//+----------