filewalker
Tag
Bejegyzések száma: 19

Nekem a fentiek nem működtek az új MT4-ben, ezért ezt használom:

#import "Kernel32.dll"
 int GetFileAttributesA(uchar& lpFileName[]);
#importint init()
 {
  
 if (!FileExists( CustomIndicator+".ex4"))
 Alert(Symbol()+", "+comment+": Hiba! "+CustomIndicator+".ex4 nincs meg.");
 }


//-----------------------------------------------------------------------------
// function: FileExists()
// Description: Check if a file exists
//-----------------------------------------------------------------------------
bool FileExists(string sIndicatorName) {
 char szFileName[255];
 string sFile=TerminalPath()+"\\MQL4\\Indicators\\"+sIndicatorName;
 StrCpy(sFile,szFileName,sizeof(szFileName));
 if (GetFileAttributesA(szFileName)==-1) {
  return(False);  
 }
 return(True);
}


//-----------------------------------------------------------------------------
// function: StrCpy()
// Description: Copy string to null terminated char array 
//       (for dll string parameter in mql4.5)
//-----------------------------------------------------------------------------
int StrCpy(string sSrc, uchar& szDest[], int iMaxSize) {

 for (i=0; i<MathMin(StringLen(sSrc),iMaxSize-1); i++) {
  szDest[i]=(uchar)StringGetChar(sSrc,i);
 }
 if (iMaxSize>0)
  szDest[i]=0;
 return(i);
}