Radu MetaTrader a blogja | További ingyenes és hasznos eszközök MetaTraderhez | Kérdésed merült fel? Kérdezz!
MQL4 Könyv tartalomjegyzék | Stratégiák programozása MetaTrader platformra | Fogalomtár | Gyakran Ismételt Kérdések

MQL4 könyv   Meta Editor   Fájlrendszer


Fájlrendszer

 

Az ügyfélterminál a különböző  programtípusokat az alapján azonosítja hogy melyik almappában találhatók.

Minden alkalmazási programot a ClientTerminal_folder \experts könyvtárban gyüjtünk össze. Azoknak az Expert Advisoroknak, scripteknek és egyéni indikátoroknak, amelyeket a kereskedő a gyakorlatban használni fog, a megfelelő alkönyvtárakban kell elhelyezkedniük (lásd a 24. ábrát). Az Expert Advisoroknak közvetlenül a  ClientTerminal_folder \experts mappában míg a scipteknek és indikátoroknak - a ClientTerminal_folder\experts\scripts és ClientTerminal_folder \experts\indicators almappákban.


24. ábra. A felhasználó által létrehozott fájlok elhelyezkedése.

A felhasználó másik elérési utat is választhat a fájljainak. Azonban azokat a kész programokat amelyek nem a megfelelő mappában helyezkednek el, az ügyfélterminál nem tudja használni.

 

Fájltípusok

 

Az MQL4-ben három fajta fájl van, ami  programkódot tartalmaz: mq4, ex4 és mqh.

Az mq4 típusú fájlok a  programok forráskódjai. Minden fajta program forrásszövegét (Expert Advisors, scriptek, indikátorok) ilyen a típusú a fájlok tartalmazzák. A programkódok létrehozására a MetaEditort használjuk. Amikor egy kód teljesen vagy részben elkészült, azt elmenthetjük és későbbi módosításra újra megnyithatjuk. Az mq4 típusú fájlokat nem tudja végrehajtani az ügyfélterminál. Mielőtt elindítjuk egy program végrehajtását, azt először le kell fordítani. A forráskód-fordítás eredményeképpen, ugyanazzal a névvel  egy ex4 kiterjesztéssel rendelkező fájl jön létre.

Az ex4 típusú fájl egy lefordított program, ami készen áll a gyakorlati használatra az ügyfélterminálban. Ennek a típusnak a fájljait nem szerkeszthetjük. Ha egy program módosítására van szükség, akkor azt  a forráskódjában (mq4 típusú fájl) kell elvégezni és azután megint le kell azt fordítani. Az ex4 állománynév nem mutatja meg, hogy milyen típusú a program - ez lehet script, Expert Advisor vagy indikátor, ex4 kiterjesztést  használnak a library fájlok is.

Az mqh típusú fájlok include fájlok. Ezeket  gyakran használjuk az egyes programok forrásszövegében. Az ilyen fájlokat az Expert Advisorok, scriptek és indikátorok forrásszövegeibe lehet beilleszteni az összeállítás során. Általában ezek a fájlok tartalmazzák az importált függvények leírását (például: stdlib.mqh vagy WinUser32.mqh) vagy a közös állandók és változók leírását (stderror.mqh vagy WinUser.mqh). Az a szabály, hogy a mqh típus fájljait a  ClientTerminal -folder\experts\include mappában raktározzuk el.

Az include fájlokat meghívják, „beillesztik” a fordítás sorrán a forrásnyelvű fő állományba az #includeutasítás használatával. Annak ellenére, hogy az mqh. típusú fájlok egy programforráskódot tartalmaznak és a MetaEditorrral lefordíthatók, belőlük a lefordításuk után nem lesz önállóan végrehajtható ex4 állomány. Minden mq4 kiterjesztésű include fájlt a  ClientTerminal_folder\experts\include mappában kell tárolni.

Az ügyfélterminál navigátor ablakában az Expert Advisor, Egyéni Indikátorok és Scriptek szekciókban csak az olyan fájlok neveit láthatjuk, amelyeknél a kiterjesztés ex4 és a megfelelő mappában helyezkednek el. A MetaEditor régebbi verzióival  szerkesztett fájlokat nem lehet elindítani, ezeket szürke szín jelöli.

Olyan fájlok is előállíthatók amelyek nem teljes programok, de felhasználhatók alkalmazási programok létrehozásánál. Például egy programot több különálló fájlból hozhatunk létre vagy használhatunk egy korábban alkotott könyvtárt. Egy felhasználó létre tudja hozni az egyedi függvényeinek a könyvtárát, amiben tárolhatja a felhasználói programok gyakran használt blokkjait. Ajánlott a függvénykönyvtárakat a ClientTerminal_folder\experts\libraries mappában tárolni . Az mq4 és ex4 fájlokat használhatjuk könyvtári fájlokként. A könyvtárak nem indíthatók önmagukban. Az include fájlok használata előnyösebb mint a függvénykönytáraké, mert a könyvtári függvény-hívások több számítógéperőforrát igényelnek.

A könyv első részében elemezni fogjuk az mq4 forrásszövegeket és  a  lefordított ex4 fájlokat.