A Fibonacci számsorozat (1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,…) az előző két szám összegéből épül fel. Két szomszédos szám hányadosa közelít a 61,8%-hoz, melyet úgy is szoktak emlegetni, mint a Fibonacci korrekciós szintet.